Statsbudsjett 2025: Innspill fra Verdikjeden Skog og Tre
20. desember 2023
Skoggjødsling: Husk planlegging og søknad om støtte
20. desember 2023

Fordeling av midler fra Landbrukets utviklingsfond

Norway landscapes

Den endelige fordelingen av midler til Landbrukets utviklingsfond (LUF-midler) til skogbruk for 2024 er nå klar.

 

I november 2023 deltok NORSKOG, sammen med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag og Norges Skogeierforbund, i drøftingsmøte med Landbruks- og matdepartementet om fordelingen av LUF-midler.

 

Økning på veg og skogkultur

 

På bakgrunn av innspill fra drøftingsmøtet, har landbruks- og matministeren fastsatt følgende fordeling av LUF-midler til skogbruk for 2024:

 

 

Når det gjelder ubenyttede midler i 2023 innenfor ordningene for vegbygging, taubane og hest, skogkultur og skogbruksplanlegging med miljøregistreringer har Landbruks- og matdepartementet gitt Landbruksdirektoratet fullmakt til å omdisponere gjenstående midler mellom disse ordningene mot slutten av året i henhold til signalene i drøftingsmøtet, opplyser departementet.

 

– Vi er glade for å se en økning av midler til vegbygging og skogkultur. Dette er viktige områder for NORSKOG og resten av bransjen, og noe som vil komme hele vår næring til gode, sier Benthe E. Løvenskiold, næringspolitisk sjef i NORSKOG.