Slutet nära för kemisk behandling av plantor
12. april 2018
På søndag starter bålforbudet
13. april 2018

Flere skogsveier i 2017

Skogeierne investerte 267 mill. kroner i skogsveibygging i 2017. Av dette er 91,6 mill. kroner offentlige tilskudd, og 69 mill. kroner fra egen skogfondkonto. 54 prosent av investeringene gikk til opprusting av gamle skogsveier.

Tilskudd og skogfond er viktig for å få i gang gode veiprosjekter, både ved nye veier og utbedring av gamle. Det stilles spesifikke krav både til å sikre miljøkvaliteter, forebygge klimaskader ved f.eks flom og overvann, og krav til at veistandarden er tilpasset dagens tømmerbiler.

Byggeaktiviteten er omtrent på nivå med 2016. Størst aktivitet var det i skogfylkene Hedmark og Oppland.