Kan dette hjelpe skogeiere som sliter med beiteskader fra elg?
28. juni 2018
Tradisjonelt friluftsliv og ren natur trekker folk til Norges verneområder
28. juni 2018

Felles nordisk innsats mot CWD

Sverige har formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd i 2018. Det årlige sommermøtet har i år vært lagt til Haparanda fra 26. – 27. juni. Her har politikere for fiskeri og havbruk, jordbruk, matvarer og skogsbruk fra 8 regjeringer; Norge, Sverige, Finland med Åland, Island og Danmark med Grønland og Færøyene vært samlet i to dager for politisk dialog. Sentrale temaer i de politiske diskusjonene på ministermøtet i dag har vært samarbeid om et felles nordisk bioøkonomiprogram og status for genbanken NordGen.

Omfattende prøvetaking er nødvendig

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale la i sitt innlegg vekt på nødvendigheten av et tett samarbeid med Sverige og Finland for å bekjempe dyresjukdommen CWD.

En smittsom variant av CWD ble påvist hos flere rein Nordfjella i Norge i 2016, samt hos tre elger og én hjort andre steder i landet. Det var første gang sykdommen ble påvist i Europa. Norge har tatt 42. 000 prøver av norske hjortedyr så langt og skal ta nye 30.000 prøver i år. Sverige og Finland er pålagt av EU å ta prøver av 6.000 dyr i løpet av tre år.

– Jeg vil oppfordre til at minst det dobbelte antall prøver blir tatt, og at det blir prioritert å ta prøver i grenseområdene mot Norge. Omfattende prøvetaking er både ressurskrevende og dyrt, men det er avgjørende for å hindre spredning av smitte, sa landbruks- og matminister Dale i dag.

Landbruks- og matdepartementet:

Kommunikasjonssjef Ottar Løvik, 481 40 477 og

Seniorrådgiver Heidi E. Riise, 975 17 227