Svar på skriftlig spørsmål om kjøp av skogeiendom i Namdalen
10. november 2020
Intervju av Arne Rørå i forbindelse med den internasjonale skogforretningskonferansen 2020
10. november 2020

EU trapper opp arbeidet med ny bærekraftstrategi

Kilde: www.landbruk.no

Av: Arne Ivar Sletnes, fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke.

 


 

Korona-pandemien har bidratt til å forsterke EUs arbeid med en grønn og digital omstilling.

 

Europakommisjonens prosjekt, European Green Deal, har fått stor oppslutning fra medlemslandene og Europaparlamentet. Planen skal sørge for at EU blir klimanøytrale i 2050 og bidra til å innfri FNs bærekraftmål.

 

– EUs enorme krisepakke som skal bidra til gjenreising etter pandemien har i realiteten blitt en omstillingspakke for et mer bærekraftig samfunn. EU viser at de mener alvor, noe som vil få betydelige konsekvenser også for landbruket og matproduksjonen, sier Sletnes.

 

Endringer i klimapolitikken

Den grønne vekststrategien og jordbrukstrategien Farm to Fork vil endre EUs klimapolitikk.

 

– Europakommisjonen har foreslått å øke målet for utslippsreduksjoner fra dagens 40 prosent til 55 prosent innen 2030. Dette får betydning for alle sektorer, også landbruket, sier Sletnes.

 

Opptak av karbon i skog og jordbruksarealer foreslås å telle med i det nye målet. Disse bidragene er utelatt i dagens 40 prosent-mål. Europakommisjonen har også som ambisjon å plante minst 3 milliarder nye trær innen 2030.

 

– Myndighetene i Brussel foreslår også å betale bønder og skogeiere for å fange karbondioksid og binde karbon i skog og jordbruksjord. Dette er interessant, men det er samtidig viktig at politikken også stimulerer til å bruke de fornybare ressursene fra jord- og skogbruket, sier Sletnes.

 

Alt klimarelatert regelverk skal revideres i løpet av 2021.

 

 Resten av innlegget kan leses her