Vernar unike skogar i Nordland
14. november 2017
Ekstrem vekst med massivtre
14. november 2017

EU-överenskommelse positivt för skogsindustrin

De överenskomna regler för handel med utsläppsrätter, ETS, måste godkännas av EU-parlamentet och medlemsstaterna. Tanken bakom ETS är att industrin ska köpa utsläppsrätter, det vill säga att företag betalar för att släppa ut växthusgaser. På så sätt vill man införa incitament för att få ner utsläppen.

På senare år har dock priset på utsläppsrätter sjunkit, enligt Naturvårdsverket, som en följd av ett ökat överskott av utsläppsrätter.

Men nu har man förhandlat fram tuffare regler som höjer priset på utsläppsrätter, och eu-parlamentarikern Jytte Guteland (S), säger till Dagens Nyheter att att hon är nöjd med överenskommelsen men säger också att det inte riktigt står klart med hur mycket priset kommer att höjas.

– Det är svårt att göra en exakt beräkning av hur priset kommer att påverkas, men kommissionen anser att det kommer att höjas från dagens sju euro per ton till mellan 25 och 30 euro per ton.

I huvudsak positivt för skogsindustrin

Enligt Skogsdirektörernas energidirektör Anna Holmberg finns det både positiva och negativa aspekter med de överenskomna reglerna utifrån ett skogsindustriperspektiv, men i stort är det ett positivt besked, med två undantag.

Bland annat nämner hon att de fria utsläppsrätterna för svenska sågverk och bioenergianläggningar som ingår i ETS fasas ut år 2026.

– Då börjar den fria tilldelningen till dessa att fasas ut för att vara noll 2030. Därefter kommer dessa att behöva köpa de utsläppsrätter de behöver. Den fria tilldelningen som går till massa- och pappersbruken kommer dock inte att fasas ut, säger hon i ett pressmeddelande.

Vidare menar Anna Holmberg att hon gärna hade sett att medlemsstaterna skulle vara bundna att ersätta sin industri för indirekta koldioxidkostnader, exempelvis elkostnader.

– Eftersom vi är en elintensiv industri är de indirekta kostnaderna stora och de ökar när priset på utsläppsrätter går upp. Nu står vårt hopp till att den svenska regeringen inför en kompensation,