Bonitetane i skogen har blitt 40% betre
19. oktober 2017
Arthur Buchardt
SKOGFORUM 2.og 3.november. Meld deg på i dag!
19. oktober 2017

Enighet om skogen i EU

Efter tuffa förhandlingar i Luxemburg om det som på klimatspråk kallas LULUCF kunde nuvarande ordförandelandet Estland till sist ändå sätta punkt för diskussionerna.

– Vi har nått en allmän inriktning. Förhandlingar med EU-parlamentet kan inledas den 19 oktober, sade estländske miljöministern Siim Kisler.

Då hördes på slutet endast invändningar från Polen, Kroatien och i viss mån Finland, vars miljöminister Kimmo Tiilikainen tyckte sig bara ha dåliga alternativ att välja mellan.

LULUCF är förkortning för systemet hur man beräknar vad skog, åkrar och annan mark bidrar med vad gäller både utsläpp och upptag av växthusgaser.

I praktiken har diskussionen inom EU kokat ner till en kamp mellan dem som anser att ett modernt skogsbruk gynnar klimatarbetet och dem som anser att skogen bör bevaras i princip orörd för att kunna samla koldioxid.

Sveriges klimatminister Isabella Lövin (MP) tycker ändå att Finland fick ett visst stöd.

– Det gjordes ju väldigt stora ansträngningar för att möta bland annat Finlands missnöje och det fick en extra kompensation också. Det gjordes absolut extra ansträngningar bland alla medlemsländer för att särskilt kompensera Finland, säger Lövin på väg ut från mötet.

TT: Varför är de så mycket mer missnöjda än Sverige?

– Det handlar om de så kallade referensnivåerna. Det som ligger nu är en tidsperiod då Finland hade relativt lågt skogsbruk och då menar de att det är en felaktig nivå för dem att börja med, medan Sverige hade en mycket högre nivå den perioden, säger Lövin.

För egen del är Lövin nöjd.

– Jag tycker att det var väldigt bra att vi lyckades komma överens så att vi nu har tydlighet och transparens i hur skogen ska beräknas.

TT: Vad slutade det på vad gäller referensnivåer och kompensationsutrymmen?

– Det blev en ökning av den här kompensationsreserven som Sverige försökt arbeta för att den ska bli så liten som möjligt, eftersom vi ser att vi måste ha en hög ambitionsnivå. Men för att komma överens så blev det utökande av den. Det viktiga var också att vi skulle komma överens för att vi ska visa globalt ledarskap, säger Lövin i Luxemburg.

Frågan om LULUCF går nu vidare till slutförhandlingar med EU-parlamentet, som enades om sin syn på saken i september. Även de diskussionerna lär bli tuffa.

– Det här är väldigt komplex materia och det kommer nog att ta lite tid. Men nu har vi åtminstone de två stora institutionernas positioner och då är det bara att sätta igång och förhandla och det kommer att ske ganska snart, säger Isabella Lövin.