Ett steg mot effektivare insektsskydd
10. oktober 2017
Sagbrukenes markedssituasjon – høsten-17
11. oktober 2017

Enda en utsettelse for Norske Skog

I en børsmelding tirsdag ettermiddag skriver Norske Skog at de er i sluttfasen med å å ferdigstille dokumentasjonen til et nytt forslag for å løse gjeldskrisen i selskapet,.

Mandag skrev selskapet at dette forslaget ville bli lagt frem innen klokken 17 tirsdag, men nå sier selskapet at forslaget er ventet å komme onsdag.

De siste dagene har selskapet og de ulike kreditorgruppene som står mot hverandre, forhandlet på overtid for å finne en løsning de kan bli enige om.

På overtid

, uten at partene klarte å bli enige.

Styret i morselskapet, Norske Skogindustrier ASA, varslet da at de hadde ønsket å utsette fristen til mandag klokken 17, men at styret i datterselskapet Norske Skog AS ikke hadde støttet dette.

Styret i Norske Skog AS er satt inn av kreditorene som har pant i papirkonsernets fabrikker, og ledes av Norske Skogs tidligere konsernsjef Sven Ombudstvedt.

Senere torsdag kom det frem at dette styret også ønsket en slik utsettelse, men at de ikke hadde rukket å vedta en slik støtte innen fristen.

Dette medførte at redningsplanen som

.

Partene valgte likevel å fortsette forhandlingene om en løsning på overtid, med sikte på å legge frem en nytt forslag som partene kunne bli enige om.

Ulike interesser

Partene som må bli enige om en løsning kan deles i tre ulike grupper:

I forslaget som sist lå på bordet ble all usikret gjeld bli gjort om til aksjer i Norske Skog, mens rundt 1,6 milliarder av den pantsikrede gjelden på rundt 3,9 milliarder kroner gjort om til aksjer.

I dette forslaget ville de pantsikre kreditorene sitte igjen med 94 prosent av aksjene i Norske Skog, mens usikre kreditorer og dagens aksjonærer ville sitte igjen med henholdsvis fire og to prosent.

De usikre kreditorene gikk hardt ut mot styrets forslag, mens store deler av de pantsikre kreditorene raskt støttet forslaget.