Regjeringen vil ha lengre jaktperiode utafor ulvesona
24. januar 2018
Jeger- og Fiskerforbundet reagerer på deling av viltforvaltinga
25. januar 2018

Elvestuen på jakt etter lovlige biodrivstofftiltak

Artikkel av: NTB

24. januar 2018 – 13:42

Lest av 62

Fremtidige mål for bruk av biodrivstoff vil bli svært ødeleggende for regnskogene, med mindre man unngår å fylle palmeolje på tanken, viste en rapport fra Regnskogfondet tirsdag.

SVs Lars Haltbrekken er ikke i tvil om at bruk av palmeolje for å produsere biodrivstoff ødelegger regnskogen og øker utslippene av klimagasser.

– Det er på høy tid at regjeringen setter i verk tiltak for å stanse bruken av palmeolje i biodrivstoff som omsettes i Norge, slik Stortinget har bedt om, sier han til NTB.

– Vi kommer til å be regjeringen redegjøre for når det kommer et forbud mot bruk av palmeoljebasert biodrivstoff i offentlige anbud.

Han stiller nå Elvestuen et skriftlig spørsmål i Stortinget om når denne forskriften kommer på plass.

– Ingen garanti

Den norske satsingen er omstridt, fordi økt innblanding av biodrivstoff i veitransporten har ført til økt bruk av palmeolje – og dermed trolig et negativt klimaregnskap globalt.

Kritikken til tross: Regjeringen vil i sin ferske plattform øke andelen biodrivstoff i veitransporten til 40 prosent innen 2030. Dagens krav er 20 prosent biodrivstoff innen 2020.

– Per i dag kan vi ikke garantere at økt innblanding av biodrivstoff ikke innebærer bruk av palmeolje. Vårt regelverk på dette området er basert på EUs bærekraftskriterier som gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen, sier statsråd Elvestuen til NTB.

39 prosent av biodrivstoffet som ble omsatt i Norge i 2016, var basert på palmeolje eller biprodukt fra palmeoljeproduksjon.

Ser på tiltak

Elvestuen jobber nå med å finne ut om det er handlingsrom for nasjonale tiltak rettet mot palmeolje som går lengre enn det som følger av EØS-avtalens krav til bærekraftig biodrivstoff.

– Rapporten vil foreligge om ikke lang tid. Som en del av oppfølgingen av dette vil regjeringen se på tiltak som kan redusere omsetning av palmeolje til biodrivstoff i Norge, sier han.

Venstre-nestlederen viser til at den blågrønne regjeringen jobber aktivt for å skjerpe bærekraftskriteriene og øke bruken av såkalt avansert biodrivstoff, produsert av rester, avfall og skogsmateriale.

– Dermed reduseres andelen konvensjonelt bærekraftig biodrivstoff som kan være produsert fra palmeolje. Det er også dobbelttelling av avansert biodrivstoff innenfor omsetningskravet. Det betyr at 1 liter teller som 2 liter ved oppfyllelse av omsetningskravet.

Dreie avgift

Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet viser til at Stortinget allerede har vedtatt at regjeringen må se på avgiftene for biodrivstoff.

– Nå som Venstre er kommet inn i regjeringen, håper vi på fortgang i dette arbeidet. Det mest effektive tiltaket vil være å sikre at palmeoljebasert drivstoff ilegges en avgift på linje med fossilt drivstoff, og ikke unntas avgift, slik situasjonen er i dag, sier han til NTB.

Regnskogfondets vurdering er at dette ikke vil være i strid med EUs regelverk.

Hvis det ikke settes inn tiltak for å unngå bruk av palmeolje i biodrivstoff, vil de globale målene for framtidig bruk av biodrivstoff mer enn seksdoble etterspørselen etter det omstridte råstoffet. Det vil føre til katastrofal ødeleggelse av regnskogene, ifølge Regnskogfondets rapport.

(©NTB)