Tredje frist for Norske Skogs redningsplan nærmer seg
5. oktober 2017
Ny utsetjing for Norske Skog
5. oktober 2017

Dette står på spill i Norske Skog

Gjeldstyngede Norske Skogindustrier har forlenget mange tidsfrister i det siste.

Selskapet har forsøkt å finne en løsning som kan redusere gjelden på rundt ni milliarder kroner. Trusselen som har hengt over selskapet hvis forhandlingene feilet, har vært at en gruppe kreditorer kunne ta kontroll over viktige verdier.

De sentrale verdiene i selskapet er syv papirfabrikker i Skogn og i Halden i Norge, franske Golbey, østerrikske Bruck, newzealandske Tasman og australske Albury og Boyer.

Disse fabrikkene lager papir til aviser og magasiner, med en samlet kapasitet på 2,69 millioner tonn papir i året hvorav to tredjedeler er avispapir.

Ledelsen Norske Skog har hele tiden sagt at de ønsker å skaffe konsernet flere ben å stå på, og at en fjerdedel av driftsinntektene i 2020 skal kunne kommer fra nye typer virksomhet.

Men det avhenger av videre finansiering.

Dette er Norske Skog-anleggene som risikerer å skifte eier hvis forhandlingene mislykkes:

Norske Skog Saugbrugs

Saugbrugs i Halden er en av verdens største produsenter av glatt, blankt magasinpapir, med en årlig kapasitet på 485.000 tonn fordelt på tre produksjonslinjer.

Saugbrugs har vært i virksomhet siden 1859, men det har vært sagbruk på stedet siden 1575. Anlegget ble en del av Norske Skog i 1989.

– Norske Skog er en veldig viktig bedrift for Halden og hele skogbruks-Norge, sier ordfører Thor Edquist (H) i Halden til E24.

– De bruker veldig mye tømmer. Med underliggende næringsliv er det en kjempestor arbeidsplass i Halden, sier han, og legger til at fabrikken går bra etter å ha kuttet 100 millioner i kostnader hvert år de siste tre årene.

Saugbruks har 450 ansatte og er kommunens tredje største arbeidsgiver etter kabelprodusenten Nexans og Fresenius Kabi, som lager ernæringsløsninger for helsevesenet.

I april åpnet kong Harald et nytt biogassanlegg på Saugbrugs, et prosjekt til 150 millioner som lager gass av avløpsslam og øker selskapets inntekter. Gassen skal blant annet brukes i busser. I tillegg har Saugbrugs et pilotanlegg for nanocellulose, som kan erstatte plast til industriformål.

Norske Skog Skogn

Anlegget i nordtrønderske Skogn er blant Europas største produsenter av avispapir, med en kapasitet på 520.000 tonn fordelt på tre produksjonslinjer. I fjor leverte fabrikken 499.600 tonn avispapir.

Skogn-anlegget har 350 ansatte, ble etablert tidlig på 60-tallet og har egen havn for eksport, med ukentlige skipsavganger til Storbritannia og det europeiske fastlandet.

– Norske Skog Skogn går meget godt, har godt resultat i 2016 og kjører for fullt i 2017. Det er en solid bedrift, sier tillitsvalgt Svein Erik Veie ved Norske Skog Skogn til E24.

Ordfører Robert Svarva (Ap) i Levanger er ikke urolig for driften av anlegget på Skogn, som han mener er svært effektivt, men hadde ønsket seg mindre uro rundt selskapet.

– Det er mye fokus som heller skulle vært brukt på å drive disse fabrikkene for fremtiden. Men det er ingen krisestemning på Levanger, sier han.

Skogn leverer også biomasse til det eksterne selskapet Biokraft Skogn, som lager biogass til busser.

Norske Skog Golbey

Golbey-fabrikken i nordøst-Frankrike startet opp i 1992 og var Norske Skogs første fabrikk utenfor Norge.

Fabrikken har 325 ansatte og en kapasitet på 580.000 tonn avispapir.

Selskapet bygger et biogassanlegg som skal gi ekstrainntekter. Det lokalt finansierte anlegget skal knyttes til det organiske avfallet fra produksjonen, og stå ferdig i år.

Fabrikken er også involvert i et prosjekt om produksjon av fiskefôr ved å dyrke proteinrike mikroorganismer på biomasse fra trær.

I 1996–1997 kjøpte Norske Skog opp fabrikker i Østerrike og Tsjekkia. En av dem var østerrikske Bruck, som har 447 ansatte.

Anlegget har en kapasitet 125.000 tonn avispapir og 265.000 tonn magasinpapir.

Saken fortsetter under annonsen.

Selskapet planlegger nå å stenge ned avispapirmaskinen på anlegget, som er den eldste og minste effektive, og erstatte den med en moderne maskin for produksjon av tørkepapir (tissue).

Det var i år 2000 at Norske Skog kjøpte newzealandske Fletcher Challenge Paper til 21 milliarder kroner var tidenes største norske oppkjøp i utlandet. Selskapet fikk blant annet tilgang til fabrikker i New Zealand og Australia.

Anlegget Tasman på New Zealand ble etablert i 1952 og har en kapasitet 150.000 tonn avispapir.

Norske Skog produserer også 40.000 tonn trepellets i New Zealand etter å ha kjøpt landets ledende pellets produsent Nature’s Flame i 2015. Pellets kan erstatte bruk av fossil energi i land som Japan.

Australias første produksjon av avispapir startet i Boyer-anlegget på Tasmania i 1941, og anlegget med 280 ansatte er en viktig lokal arbeidsgiver.

Fabrikken ble oppgradert for 85 millioner dollar i 2014 og har en kapasitet på 150.000 tonn avispapir og 135.000 tonn magasinpapir.

Boyer har også startet produksjon i liten skala av biobaserte kjemikalier til farmasøytisk industri.

Albury-anlegget i australske New South Wales ble etablert i 1981 og har høy andel gjenbruk på 55 prosent.

Anlegget gjenvinner årlig rundt 100.000 tonn aviser og magasiner.

Fabrikken har en årlig produksjonskapasitet på 275.000 tonn avispapir.

I tillegg til de syv fabrikkene har Norske Skog har også et deleierskap i selskapet Malaysian Newsprint Industries.

Kjære kommentarfeltbruker! Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv. Les mer om våre regler her. Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24