Arbeiderpartiet glemmer egne vedtak
2. februar 2020
I 2019 åpnet Finansparken i Stavanger, et av Europas største næringsbygg i tre, med bærekonstruksjoner, himlinger og innredningsløsninger levert av Moelven. Foto: Sindre Ellingsen
Moelven tjente 335 millioner kr i 2019
3. februar 2020

Det er over 20 år siden det ble plantet like mye skog som i fjor

Det er en økning på 12 prosent sammenlignet med året før. Skogplantingen i Norge gikk betydelig nedover på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet med 2005 som et bunnår.

Fra 2011 har skogplantingen økt år for år, og det fortsatte med andre ord i 2019.

Det er Det Norske Skogfrøverk som fører statistikk over skogplanter solgt fra planteskolene.

– Økt skogkulturaktivitet er et næringspolitisk mål, og det er tydelig at skogbruket responderer, sier daglig leder ved Det norske Skogfrøverk, Frode Hjorth i en pressemelding.

Det er i all hovedsak gran som utgjør den store mengden av skogplanting i landet. 43,5 millioner av de totalt 47,5 millioner skogplantene var vanlig gran. Noe bjørk og utenlandske treslag som sitka og lutz utgjør en relativt liten del.

Annonse

Antallet furuplanter økte også i 2019, opplyser Skogfrøverket.

– Vi opplever økende interesse for planting av furu, og da med foredlet plantemateriale. Volumet av sitkagran, lutzgran og andre fremmede treslag har derimot gått sterkt tilbake, og skyldes nok de restriktive holdningene som har vært til disse treslagene, sier Hjort.

Skogfrøverket opplyser om at det på 70- og 80-tallet ble plantet opp mot 70 millioner planter årlig. Selv om avvirkningsnivået har økt de siste årene, har skogplantingen økt enda mer.

– Noe av veksten i plantetallet skyldes økt avvirkning, men dette er ikke hele forklaringen. Avvirkningsnivået har økt med 50 prosent siden 2004, mens plantetallet har økt med 107 prosent, så det er tydelig at det satses mer på skogkultur nå enn tidligere, sier Hjort og legger til:

– At skogbruket har fått en viktig rolle i klimapolitikken tror jeg bidrar til større bevissthet på at det er nødvendig å etablere ny og veksterlig skog etter hogst. Og ikke minst, skogplanting er jo normalt sett en lønnsom investering for skogeieren, avslutter han.

Arbeiderpartiet glemmer egne vedtak
2. februar 2020
I 2019 åpnet Finansparken i Stavanger, et av Europas største næringsbygg i tre, med bærekonstruksjoner, himlinger og innredningsløsninger levert av Moelven. Foto: Sindre Ellingsen
Moelven tjente 335 millioner kr i 2019
3. februar 2020

Det er over 20 år siden det ble plantet like mye skog som i fjor

Det er en økning på 12 prosent sammenlignet med året før. Skogplantingen i Norge gikk betydelig nedover på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet med 2005 som et bunnår.

Fra 2011 har skogplantingen økt år for år, og det fortsatte med andre ord i 2019.

Det er Det Norske Skogfrøverk som fører statistikk over skogplanter solgt fra planteskolene.

– Økt skogkulturaktivitet er et næringspolitisk mål, og det er tydelig at skogbruket responderer, sier daglig leder ved Det norske Skogfrøverk, Frode Hjorth i en pressemelding.

Det er i all hovedsak gran som utgjør den store mengden av skogplanting i landet. 43,5 millioner av de totalt 47,5 millioner skogplantene var vanlig gran. Noe bjørk og utenlandske treslag som sitka og lutz utgjør en relativt liten del.

Annonse

Antallet furuplanter økte også i 2019, opplyser Skogfrøverket.

– Vi opplever økende interesse for planting av furu, og da med foredlet plantemateriale. Volumet av sitkagran, lutzgran og andre fremmede treslag har derimot gått sterkt tilbake, og skyldes nok de restriktive holdningene som har vært til disse treslagene, sier Hjort.

Skogfrøverket opplyser om at det på 70- og 80-tallet ble plantet opp mot 70 millioner planter årlig. Selv om avvirkningsnivået har økt de siste årene, har skogplantingen økt enda mer.

– Noe av veksten i plantetallet skyldes økt avvirkning, men dette er ikke hele forklaringen. Avvirkningsnivået har økt med 50 prosent siden 2004, mens plantetallet har økt med 107 prosent, så det er tydelig at det satses mer på skogkultur nå enn tidligere, sier Hjort og legger til:

– At skogbruket har fått en viktig rolle i klimapolitikken tror jeg bidrar til større bevissthet på at det er nødvendig å etablere ny og veksterlig skog etter hogst. Og ikke minst, skogplanting er jo normalt sett en lønnsom investering for skogeieren, avslutter han.