Rekordår i skogbruket
23. januar 2020
Den høge aktiviteten i skogen heldt fram i 2019
23. januar 2020

Demonstrerte mot regjeringens rovdyrpolitikk

Anne Delphin i Naturbruksalliansen forteller om godt oppmøte i Bjørkelangen.

 

– Det er veldig bra med folk. Jeg vil anslå at det hvertfall er 1500 som har møtt opp. Det er folk fra hele Østlandet. Både Østerdalen, Østfold og jeg har til og med møtt på en svenske

 

Delphin forteller at de ønsker å synliggjøre frustrasjonen og fortvilelsen blant folk i de ulveutsatte områdene.

 

– Vi håper at de ansvarlige politikerne skal forstå hvordan det er å leve med de utfordringene ulven gir.

 

Det er Naturbruksalliansen som står bak arrangementet. Naturbruksalliansen består av Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norsk Almenningsforbund, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen Mjøsen Skog SA, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, Oppland fylkeslag og Akershus fylkeslag av Norges Jeger- og Fiskerforbund.

 

Anne Delphin i Naturbruksalliansen sammen med arrangør Simen Solbakken. Foto: Vidar Sandnes

 

Statssækretær taler

 

Naturbruksalliansen har denne gangen også fått en representant fra departementet til å tale, statssekretær i klima- og miljødepartementet Atle Hamar.

 

– Vi er spent på hva han vil si, men vi regner med at vi får høre det samme som vi har hørt mange ganger før. At de har en intensjon om å følge opp bestandsmålet, men at de også må følge loven. Det som egentlig er politikk blir skjult bak jussen, ved at departementet skyver lovverket foran seg, sa Delphin før arrangementet.

 

Naturvernforbundet: – Konfliktdrivende

 

Naturvernforbundet skriver i en e-post til Nationen at de mener at en markering for å skyte mer ulv kun er konfliktdrivende.

 

– Senterpartiet, jegere, skogeiere og bondeorganisasjoner kjører notorisk omkamp og krever nærmest å utrydde en art fra naturen. Det er trist at disse interessegruppene har ønske om å skyte de fleste individene av en allerede kritisk truet art med så få levende individer i naturen, skriver Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

 

– Naturvernforbundet må minne om at ulvene som organisasjonene bak markeringen ønsker å drepe, Mangenfamilien og den norsk-svenske familiegruppa i Rømskog, er ulver som ikke har tatt husdyr og som lever som stabile og forutsigbare flokker, fortsetter Håpnes.

 

Delphin i Naturbruksalliansen er ikke enig i at markeringen er konfliktdrivende.

 

– Det er ikke dette som driver konflikten. Dette er en gemytlig og fredlig markering, som ikke er med på å skape noen konflikt. At Stortingets vedtak ikke etterleves er det som skaper konflikten, mener hun.