Norske skogmiljøer har inngått avtale om stort skogprosjekt i Etiopia
29. desember 2017
Alfahannen i Julussaflokken skutt
2. januar 2018

De to ulvene som ble skutt i går er ungdyr

Det bekrefter rådgiver hos Fylkesmannen, Ståle Sørensen, og kontaktperson i jaktlaget, Arne Sveen, overfor Østlendingen i dag.

– Den første ulven fikk vi melding om klokken 13.05. Den ble skutt og måtte bøte med livet. Den andre ble påskutt klokken 14.10, mens den siste som ble felt mottok vi melding om klokken 15.35, sier rådgiver Ståle Sørensen.

42 ulver kan skytes

I tråd med regjeringens vedtak om å ta ut 42 ulver starter lisensjakta den 1. januar på de to flokkene i henholdsvis Osdaldsreviret og Julussareviret. Jakta kan imidlertid vise seg å bli kort, skriver NRK.

Etter at Verdens naturfond stevnet Staten den 13. desember må Oslo tingrett ta stilling til om jakta er lovlig eller ikke. Det var muntlige forhandlinger mellom Klima- og miljødepartementet den 20. og 21. desember, uten resultater.

Utfallet av stevnelsen er ifølge NRK ventet å komme i Oslo tingrett den 4. eller 5. januar.

Foruten de to flokkene innenfor ulvesona skal det også tas ut sju ulver utenfor sona i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold.

I alt er det 23 ulver som skal tas ut.

Ikke tro på WWF-medhold

Det er Norges Jeger- og Fiskerforbund som organiserer jakta, der rundt 100 jegere skal delta. WWF fikk medhold da de stevnet staten sist saken var oppe i retten.

Det skjedde etter det Knut Arne Gjems, som leder Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hedmark, kaller en saksbehandlingsfeil. Han har ikke tro på at WWF vil nå fram med stevningen en gang til.

– Miljø- og klimadepartementet vurderte ikke bestandens overlevelse. Det var det de skulle ha gjort, og nå har de endret på vedtaket. Så får vi håpe og tro at jakta ikke blir endret nok en gang, forteller Gjems til Østlendingen.

Avhenger av flere ting

Om staten skulle få medhold i saken, vil jakttida innenfor ulvesona vare til 15. februar, mens jakt utenfor ulvesona vil vare til 31. mars. Ifølge Gjems er det flere faktorer som vil avgjøre hvor mange ulver jegerne klarer å felle.

– Det avhenger av hvordan sporings- og snøforholdene blir. I Julussa, der vegdekningen er god, har jeg troa på at de vil ha gode sjanser. I Osdalen er det mer usikkert, da det er store vegløse områder der.