Frykter for fuglene i hekketiden
26. februar 2018
Skrantesjuke: Alle kjente dyr felt i Nordfjella
27. februar 2018

De to siste ulvene i Osdalsflokken er skutt

Fellingene fant sted mellom klokken 14 og 14.30 mandag, skriver

Østlendingen.

De to ulvene, begge tisper, ble felt ved hjelp av helikopter i henholdsvis Flendalen og på Sjølisand i Rendalen.

Fellingen betyr at det nå ikke skal befinne seg ulver i Osdalsreviret etter det Statens naturoppsyn (SNO) kjenner til.

Regjeringen besluttet i begynnelsen av måneden at de tre gjenlevende ulvene i Julussareviret og Osdalsreviret skulle felles som et ekstraordinært uttak. De tre befant seg stort sett utenfor ulvesonen.

Fredag 9. februar ble en årsgammel ulvetispe i Julussareviret felt, og mandag ble altså de to gjenværende ulvene i Osdalsreviret tatt ut.

SNO utelukker ikke at flere ulver må felles ettersom observasjoner tyder på at det nå befinner seg to ulver innenfor området til Julussaflokken. Miljødirektoratet og Miljøverndepartementet har nå dette til vurdering.

Hittil i år er det felt totalt 19 dyr i Osdals- og Julussa-revirene. I tillegg kan tolv ulver felles utenfor ulvesonen i Oslo, Akershus, Hedmark og Østfold.

(©NTB)