90 ordførere med fakkel tar feil
14. november 2017
Markedet for massivtre er i sterk vekst
15. november 2017

De skviser olje ut av tømmerstokkene

– Dette er så hemmelig at jeg knapt kan fortelle om det. Men vi fløy altså to tonn med flis og bark fra anlegget vårt i Nidarå i Aust Agder til USA. Der kjørte vi det gjennom et testanlegg, og ut kom det flytende bioråolje, som kan raffineres til biodrivstoff.

Erland Løkken, administrerende direktør i Bergene Holm AS, Norges nest største trelastkonsern, forteller begeistret om utviklingen av bioråoljen, som skal være med på å ta konsernet inn i framtida.

– Hvor mye olje fikk dere ut av to tonn bark og flis?

– Det kan jeg ikke si noe om av konkurransehensyn.

– Og hvor i USA ligger dette anlegget?

– Det vil jeg heller ikke fortelle. Det er bedre å være varsom enn overilet med opplysninger i den fasen vi er nå, sier Løkken.

Han forteller at selskapet Biozin AS, som er heleid av Bergene Holm AS, kjøper tilgang til amerikansk lisensiert teknologi for å gjøre flis, bark, greiner og tretopper om til bioråolje.

Denne skal så selges til oljeraffinerier, hvor den blandes med mineralolje.

Dermed blir den til biodrivstoff for biler, båter og fly, etter kundens ønsker og markedets behov.

LES FLERE SAKER FRA VESTVIKEN24.NO

(saken fortsetter under bildet)

Nasjonal satsing

– Biozin handler ikke om satsing i Vestfold, dette er en satsing på nasjonalt nivå. Det er ny teknologi, og vi mener vi ligger i forkant for å ta den i bruk, sier Løkken og fortsetter:

– Vi skal blant annet bruke restproduktene som ligger igjen i skogen etter hogst. Det er bare halvparten av tømmerstokken som er bra nok til sagtømmer. Etter nedleggelsen av cellulosefabrikken på Tofte er det dessuten lite penger i biproduktene fra trelastproduksjon. Vi ønsker å bidra til det grønne skiftet, og ha avsetning på restproduktene fra skogbruk og industri.

Biozin AS ble stiftet i 2015. I september i år inngikk selskapet en samarbeidsavtale med Preem AB, Sveriges største drivstoffselskap. Intensjonen er å realisere storskala biodrivstoffproduksjon i Norge, gjennom det felleseide selskapet Biozin Holding AS. Råstoffet er altså biprodukter fra skogbruk og treindustri.

– Det planlegges fem fabrikker som skal produsere bioråolje. Nå er det først konseptutvikling fram til medio 2018, deretter følger detaljstudier, og så til slutt realisering. Gitt at forutsetningene er til stede, så er den første fabrikken planlagt ferdig til produksjon i 2021, i Åmli i Aust Agder, sier Løkken.

Ønskene og visjonene er store. Det samme er investeringene. Den totale kostnadsrammen på prosjektet mellom Biozin AS og Preem AB er anslått til om lag 2,5 milliarder kroner.

Ett av tidenes beste

Men Bergene Holm AS tar også andre grep for å styrke konkurranseevnen.

– Det er tross alt trelast som er den bærende virksomheten. Vi blir stadig mer effektive, og får stadig mer ut av tømmerstokken. Det er utrolig viktig. Fram over skal vi ha økt rasjonalitet og produsere mer. Men vi kjøper neppe flere sagbruk eller ansetter flere folk, sier Erland Løkken.

Nå har konsernet sju fabrikker; fem sagbruk og høvlerier (Åmli, Hof, Larvik, Grue og Kongsvinger), ett høvleri på Sør-Odal og en interiørfabrikk i Larvik. I mai ble fabrikken i Seljord lagt ned. Antall ansatte er omtrent 433, hvorav om lag ti prosent er kvinner.

Av disse jobber rundt 140 i Larvik og 55 på Haslestad i Hof.

(saken fortsetter under bildet)

En million kubikkmeter tømmer

I 2016 nådde konsernet en topp på omsetning i både kroner og volum. Selskapets driftsinntekter var på nærmere 1,4 milliarder kroner og det ble forbrukt 1,02 millioner kubikkmeter tømmer.

– Det var en milepæl for oss å passere en million kubikkmeter tømmer, konstaterer Løkken, som forteller at budsjettene for 2017 er høyere:

– I år er det lagt opp til en økning i produksjonsvolumet på sju prosent. Dessuten investeres det i økt rasjonalitet og kvalitet ved flere avdelinger. Blant annet bruker vi 20 millioner kroner på Haslestad til et nytt kamerasorteringsanlegg for trelast. Det blir det fjerde anlegget vi anskaffer. Gevinsten blir høyere kapasitet og en mye per presis sortering enn det mennesker klarer. Dermed økes verdiskapingen.

Opprettet eiendomsselskap

I fjor gjennomførte Bergene Holm en annen viktig endring, da det ble opprettet et eget eiendomsselskap.

– Vi etablerte Bergene Holm Eiendom AS for å profesjonalisere og rendyrke arbeidet med utnyttelse og omsetning av driftsuavhengige arealer og bygningsmasse. Disse ble solgt til eiendomsselskapet, og vi ansatte Morten Riis-Gjertsen som eiendomssjef, sier Erland Løkken.

Nylig kjøpte selskapet utvinningsrettighetene til et grustak som ligger på Mossåsen, mellom Hvittingfoss og Hof. Tanken er å regulere dette til næringsareal. I tillegg er eiendommer under regulering i Ringebu, på Tromøya i Arendal og i Eidskog.

En storstilt utvikling av et 178 mål stort næringsområde sør for fabrikkområdet på Amundrød i Larvik pågår for fullt.

– Dette skal bli Amundrød næringspark. Reguleringsplanen er til kommunal behandling. Ennå vet vi ikke hvor mye vi får tillatelse til å tilby til næring og kontor, sier Erland Løkken.

BERGENE HOLM AS

Omsatte i 2016 for nærmere 1,4 milliarder kroner og fikk et resultat før skatt på 58,3 millioner kroner. I 2015 var tallene henholdsvis 1,2 milliarder kroner og – 18,6 millioner kroner.

Erland Løkken er aministrerende direktør. Styreleder er Øyvind Birkeland. I styret sitter Reidar Bergene Holm, Carl Otto Løvenskiold, Paul Edvard Vittersø, Rune Alfredsen, Terje Vågen, Claes Gunnar Mathias Palme og Per Arne Selåsdal.

Bergene Holm AS eies av AS Petra (54 %) (medlemmer i familien Bergene Holm) og Løvenskiold-Vækerø (46 %).

Kilde: proff.no