Kompromiss i EU om skogens klimatroll
15. desember 2017
EU säger ja till aktivt skogsbruk
15. desember 2017

Christian Anton Smedshaug: – Vi må få fart på industrialiseringen

SUBSIDIER TIL SVENSKENE: Christian Anton Smedshaug i Agrianalyse konstaterer at skog- næringen vil øke uttaket fra 10 til 15 millioner kubikkmeter tømmer. – Men det er liten vits når vi bare eksporterer råvarene til Sverige, det blir jo bare svenske subsidier. Det lever vi ikke godt av over tid, understreker han.Foto Line Venn

Det svarte Agrianalyses økonom Christian Anton Smedshaug på årets Treforedlingsforum. Spørsmålet var hvorfor norsk industri ikke er bedre.

Smedshaug lager for tiden en rapport for skognæringen der han analyserer norsk skogindustri og konkluderer kort med at problemene skogindustrien har rett og slett er mangel på industripolitikk generelt her i landet. – Vi forstår ikke hvor viktig det er å kanalisere kapital inn i innovasjon og foredling av råvarer, mener han.

Økonomen blander makroøkonomi med praktisk og politisk økonomi og råvaretrender og han påpeker at råvareprisene alltid faller over tid, mens industriell utvikling alltid lønner seg.