Certifiering – ett naturligt val för många skogsägare
22. mai 2018
Professor Urban Nilssons granskning av 9 myter om gallring
22. mai 2018

Bygger bro mellom NIBIOs kartløsninger

– Vi tror mange vil sette pris på at vi bygger bro mellom kartløsningene våre, sier prosjektleder Tove Vaaje-Kolstad. Under

Eksterne kartlag i Kilden ligger nå kartlaget Driftssenter som viser driftssenter for alle landbrukseiendommer.

– Ved å klikke på et driftssenter, får man tilgang til en lenke som åpner Gårdskart direkte for den aktuelle gården, forteller prosjektlederen.

Gårdskart i ny versjon

Kartlaget med driftssenter vil også bli tilgjengelig i Gårdskart. En helt ny versjon av Gårdskart er under utvikling. Målet er å lansere løsningen før sommeren.

– Siden det meste er på plass, har vi lagt ut en betaversjon for å vise fram det vi har, forteller Vaaje-Kolstad. Fra betaversjonen kan du også gå videre til Kilden.

Oppskriften er å klikke på ikonet for Hjelp og andre verktøy til høyre på verktøylinja, og velge Gå til Kilden. Da kommer samme kartutsnitt opp i Kilden som det en kom fra i Gårdskart. I Kilden er det bredere utvalg av kartlag med ulike data enn det som fins i Gårdskart.

– Går du fra driftssenter i Kilden til Gårdskart, kommer du foreløpig til betaversjonen, som nå fungerer på både mobil og nettbrett, sier Vaaje-Kolstad.

Genial forbedring

Mange innen landbruksforvaltningen i kommunene bruker Gårdskart som sitt primær-verktøy. Spesielt gjelder dette de som arbeider med jordbrukssaker. Gårdskart er kontrollgrunnlaget for arealbaserte tilskuddssøknader som for eksempel produksjonstilskudd.

Saksbehandlere innenfor skog bruker i større grad Kilden, på grunn av skogportalen og mulighetene som ligger i den.

– Muligheten til å gå mellom de to kartløsningene er genial, sier rådgiver Ingrid Knotten Haugberg ved landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold.

Målet med å kunne bevege seg mellom de to kartløsningene er også at flere brukere skal finne fram til, og bruke, det beste i hver av løsningene.