Styret i Fornybar AS klart
22. desember 2017
Norske Skog-kreditor klager på auksjonsprosess
25. desember 2017

Bra år för skogsråvara

Förra vintern var skogsägare förskonade från förödande stormar. Kanske var det därför som det var så trögt att få fram virke ur skogen. Skogsägare behövde inte avverka.

I södra Sverige hölls prishöjningar på timmer till en början tillbaka av sågverkskoncernen Rörviks nedläggning. Redan tidigare hade Rörvik Timber sålt sågverk, men i början av 2017 lades de sista ned.

Men en ökad efterfrågan på massa, kartong och inte minst trävaror gjorde att industrierna behövde mer virke. Dessutom sker flera industrisatsningar, vilket gjorde att de började se om sitt hus och sina råvaruflöden, däribland Södra som byggt ut i Värö och SCA som bygger ut i Östrand.

Priserna steg

Det fick priserna på både timmer och massaved att stiga. I april höjdes priserna i södra Sverige och sedan spred sig höjningarna norrut, vilket fick avverkningarna att komma i gång ordentligt.

Det är dock främst granen som betalas bra, medan det inte är lika starkt drag efter talltimmer.

Trots prishöjningar till skogsägarna lär sågverksföretagens resultat för 2017 bli bättre än för föregående år. Med tanke på hur dålig lönsamheten generellt varit inom branschen de senaste åren, behövs ett bra år.