Foto: Arve Brekkhus
Sweco vil ha klimakrav i offentlige anskaffelser – ministeren lover innskjerping
13. august 2020
Foreslår å ta ut to ulverevir under jakta
18. august 2020

Borregaard kjøper aksjepost i RingAlm AS

Hensikten er å bidra til å sikre fortsatt aktivitet og bærekraftig utvikling i næringskjeden basert på skogbruk og virkesforbrukende industri i regionen, skriver Borregaard på sine nettsider.

De to sagbrukene forbruker årlig ca 150 000 kubikkmeter sagtømmer, og ligger i Borregaards primære forsyningsområde for rundvirke og sagbruksflis.

Borregaards andel utgjør 15% av aksjene, mens øvrige eiere er Viken Skog og Allmenningssaga.