Tradisjonelt friluftsliv og ren natur trekker folk til Norges verneområder
28. juni 2018
Ulv skutt mens den angrep sau i Rendalen
28. juni 2018

Borregaard åpnet ligninfabrikk i Florida..

Det er investert 110 millioner USD i ligninfabrikken, tilsvarende i overkant av 900 millioner kroner. Fabrikken ligger i tilknytning til celluloseprodusent og medeier Rayonier Advanced Materials, som også vil være leverandør av ligninråstoff.

Eiere

Virksomheten i Florida eies 55 prosent av Borregaard og 45 prosent av Rayonier Advanced Materials og sysselsetter 51 ansatte ved anlegget i Fernandina Beach. Fabrikken har en produksjonskapasitet på 100.000 tonn lignin i pulverform, med mulighet for kapasitetsutvidelse på ytterligere 50.000 tonn.

Fabrikken har vært gjennom en innkjøringsperiode og produserer nå salgbar lignin. Lignin er én av bestanddelene i tømmer, og kan benyttes i en rekke anvendelser innen blant annet byggeindustri, jordbruk, batterier, fôrprodukter og støvbindemidler. Produktene fra fabrikken i Florida vil gå inn i enkelte av disse anvendelsene og primært selges i de nord- og søramerikanske markedene.

Borregaard har ett av verdens mest avanserte bioraffinerier. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer selskapet avanserte og miljøvennlige biokjemikalier, biomaterialer og bioetanol som kan erstatte oljebaserte produkter. Borregaard har 1100 ansatte i 16 land og en omsetning i 2017 på 4,6 milliarder kroner i over 100 land. Borregaard er global markedsleder innen ligninbaserte produkter. Ligninvirksomheten utgjør nær halvparten av Borregaards omsetning med fabrikker i 7 land.

Foto via Borregaard