Skogvernmålet innen rekkevidde
25. februar 2020
Lei av einsidig klimadebatt
26. februar 2020

Bollestad: Vi må satse mer på tre

– Vi har mange muligheter til å redusere klimagassutslipp i andre sektorer ved å ta i bruk skogen. Hvert år tar skogen opp CO2, som tilsvarer mer enn halvparten av alle klimagassutslippene i Norge. Og den gode nyheten er at vi kan bruke skogen enda mer aktivt i klimakampen enn det vi allerede gjør, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

 

– Jeg vil ha økt aktivitet i skogbruket og mener at vi bør plante mer skog. Vi må pleie skogen som gir oss klimagevinster i fremtiden, understreker Bollestad.

 

Skog er en del av klimaløsningen

 

Denne uken var landbruks- og matministeren på skogtur sammen med NORSKOG rett ved Losby Bruk. Statsråden viser til at vi er avhengige av skogen for å kunne nå de globale klimamålene Klimatiltak i skog er attpåtil billig, og bidrar samtidig til å bygge en næring som gir verdiskaping og arbeidsplasser i hele Norge.

 

Tre er et godt alternativ

 

Skogen kan også bidra til å redusere utslipp i andre sektorer. Bollestad viser til at eksempelvis biodrivstoff kan være et alternativ til fossilt drivstoff. Regjeringen har satt et mål om å bruke mer biodrivstoff til veitransport Biodrivstoff har et 90 prosent lavere utslipp enn fossilt drivstoff.

 

– Norge er et av de ledende landene i verden innenfor nyskapende bygg i tre. Mjøstårnet i Brumunddal og studentboligutbyggingene viser at vi både kan bygge høyt og effektivt i tre. Byggsektoren står for store klimagassutslipp, og med mer bruk av tre kan vi redusere utslippene fra denne sektoren betraktelig, heter det i pressemeldingen.

Skogvernmålet innen rekkevidde
25. februar 2020
Lei av einsidig klimadebatt
26. februar 2020

– Vi har mange muligheter til å redusere klimagassutslipp i andre sektorer ved å ta i bruk skogen. Hvert år tar skogen opp CO2, som tilsvarer mer enn halvparten av alle klimagassutslippene i Norge. Og den gode nyheten er at vi kan bruke skogen enda mer aktivt i klimakampen enn det vi allerede gjør, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

– Jeg vil ha økt aktivitet i skogbruket og mener at vi bør plante mer skog. Vi må pleie skogen som gir oss klimagevinster i fremtiden, understreker Bollestad.

Skog er en del av klimaløsningen

Denne uken var landbruks- og matministeren på skogtur sammen med NORSKOG rett ved Losby Bruk. Statsråden viser til at vi er avhengige av skogen for å kunne nå de globale klimamålene Klimatiltak i skog er attpåtil billig, og bidrar samtidig til å bygge en næring som gir verdiskaping og arbeidsplasser i hele Norge.

Tre er et godt alternativ

Skogen kan også bidra til å redusere utslipp i andre sektorer. Bollestad viser til at eksempelvis biodrivstoff kan være et alternativ til fossilt drivstoff. Regjeringen har satt et mål om å bruke mer biodrivstoff til veitransport Biodrivstoff har et 90 prosent lavere utslipp enn fossilt drivstoff.

– Norge er et av de ledende landene i verden innenfor nyskapende bygg i tre. Mjøstårnet i Brumunddal og studentboligutbyggingene viser at vi både kan bygge høyt og effektivt i tre. Byggsektoren står for store klimagassutslipp, og med mer bruk av tre kan vi redusere utslippene fra denne sektoren betraktelig, heter det i pressemeldingen.