Bedre vilkår for selvstendig næringsdrivende!
31. januar 2018
Nei til ny jakt: Ny ulv, nye vurderinger
1. februar 2018

Biogass for tungtransporten til våren

Da åpner Biokraft AS verdens største produksjonsanlegg for flytende biogass (LBG) på Skogn i Trøndelag.

Anlegget skal produsere biogass fra avfall fra oppdrettsindustrien og Norske Skogs papirfabrikk på Skogn.

Planen er at avfall, henholdsvis 80% fiskeavfall fra oppdrettsnæringen og 20% avfall fra Norske Skog like ved, skal omdannes til flytende biogass. Dette er et godt eksempel på den sirkulære økonomien, hvor avfall blir sett på som en ressurs, og ikke som en byrde.

– Bare å komme i gang

– Gasskjøretøy er ikke noe nytt, disse har vi. Men at tungtransport nå kan frakte med seg større volum gass ved å benytte flytende metan (LNG/LBG) er nytt. Flere av leverandørene av tunge kjøretøy leverer nå slike biler. Dette gjør at tungtransport i større grad nå kan være miljøvennlig og klimanøytral, sier gründer og en av stifterne av Biokraft AS, Marianne Langvik, til NRKs aktualitetsmagasin Her og nå.

Hun viser til at elektrifisering av tungtransport fremdeles er under utvikling, og selv om Tesla med flere for tiden jobber med slike løsninger er det et stykke igjen til at tungtransport på hydrogen- og elektrisitet blir en realitet.

Biogass er derimot tilgjengelig teknologi allerede i dag, og vil dermed spille en viktig rolle for Norges og EUs klimamål for 2030.

Åpner for nye muligheter

– Utslippene fra tungtransporten kan reduseres med 25 prosent de neste syv årene, men det må offentlig støtte til. Biogass er et klimatiltak med betydelige ringvirkninger, sier Langvik som understreker at biogass åpner for helt nye muligheter for å kutte klimagassutslipp i tungtransportsektoren.

Bransjen tar nå initiativ til dugnad for å få de første 100 tunge kjøretøyene med biogass på veien.

Langvik er en av initiativtagerne til prosjektet «De første hundre» som har som målsetting å bygge fyllestasjoner for de første 100 lastebilene på flytende biogass.

Så langt har Tine, som første transportbedrift, forpliktet seg til å kjøpe minst 30 lastebiler om myndighetene legger til rette for denne satsingen.

Trenger nettverk av fyllstasjoner

Da både kjøretøyene og infrastrukturen er dyrere enn for fossile drivstoff, er det helt avgjørende at myndighetene gjennom Enova bevilger støtte til denne satsingen.

– Skal private transportselskaper kunne ta teknologien i bruk er det åpenbart at det må bygges et nettverk av fyllestasjoner i hele landet, men løsningen må også være konkurransedyktig med fossile drivstoff. Hvis ikke vil transportbedriftene kun prise seg ut av markedet. Derfor er det også avgjørende at det gis støtte til kjøp av kjøretøy i en oppbyggingsfase, sier Langvik.

Hun oppfordrer også myndighetene til å støtte merkostnaden på kjøretøyene og hjelp til å lage en transportkorridor.

– Det har nå kommet en rekke nye biogasslastebiler på markedet, fra flere av de største produsentene, som i prinsippet gjør det teknisk mulig å kjøre all tungtransport på klimanøytralt drivstoff. For at transportbransjen skal kunne komme i gang med dette skiftet trenger de steder de kan fylle biogass på sine lastebiler, sier Marianne Langvik.