Bedre vilkår for selvstendig næringsdrivende
29. januar 2018
Så mange ulver er registrert i Norge og Sverige
29. januar 2018

Biodrivstoff Ekspert: – Norsk biodrivstoff kan ha 25 prosent høyere CO2-utslipp enn fossilt drivstoff

For i realiteten kan biodrivstoff i praksis sørge for en netto økning i CO2-utslippet, og i praksis er det trolig det som skjer.

I Norge er det et omsetningskrav for biodrivstoff. De som selger drivstoff må i år ha minst 10 prosent biodrivstoff i miksen. I 2020 økes kravet til 20 prosent.

Alt biodrivstoff som omsettes utover minstekravet fritas for veibruksavgift. Dette gjør at biodrivstoff blir mer konkurransedyktig, og leverandørene får et insentiv til å omsette mer av det.

Debatt:

Kan gi høyere totalt CO2-utslipp

Om biodrivstoffet stammer fra kilder som totalt sett er klimanøytrale, oppnår man ønsket effekt; altså at ny fossil CO2 ikke tilføres atmosfæren.

Bruken av særlig palmeolje i biodrivstoff gjør imidlertid at regnestykket ikke går opp. I stedet for å redusere tilførsel av CO2 til atmosfæren, kan palmeolje gi større avskoging av regnskog, og dermed bidra til større CO2-utslipp.

Dette ifølge en ny rapport () fra Cerulogy og Regnsko