LULUCF: – Ingen grunn til bekymring
8. mars 2018
Forskere skal undersøke konflikten mellom ulv og jegere
9. mars 2018

Bergene Holm investerer 50 millioner kroner i Åmli

Investeringen må sees i sammenheng med at avdeling Nidarå investerte rundt 120 millioner kroner i nytt tømmerinntak og ny saglinje i 2013. Investeringen i nye tørker er steg nummer to for å utvide produksjonskapasiteten til et årlig tømmerforbruk på nærmere 350.000 kubikkmeter tømmer.

Dette er den største enkeltsatsingen på tørkekapasitet gjennom tidene i Norge. Bergene Holm AS avd. Nidarå har i dag fem kammertørker og fem tørkekanaler.

Svenske Valutec AB er valgt som leverandør av tre nye tørkekanaler med en samlet årskapasitet på 120.000 kubikkmeter ferdig tørket trelast.

Prosjektet påbegynnes høsten 2018 og ferdigstilles i løpet av første kvartal 2019. Det er et omfattende prosjekt der to av fem tørkekanaler og verksted må rives for å gi plass til de nye tørkekanalene. Etter utbyggingen vil avdelingen tørke trelast i seks kanaler og fem kammer.

Verkstedet vil allerede før påske flytte til nye tidsmessige lokaler sentralt på bedriftsområdet.

Valutec AB ble valgt som leverandør basert på gode referanser, tekniske løsninger, god prosjektorganisasjon og kort byggetid.

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet © Byggeindustrien