Moelven tjener mer penger
6. november 2017
Finland och Sverige samarbetar i forskningen om skogsbioekonomi – Ministrarna Jari Leppä och Sven-Erik Bucht träffades i Stockholm
6. november 2017

Bekreftet skrantesjuke på hjort i Møre og Romsdal

Påvisningen ble gjort på hjernevev. Prøver tatt av lymfeknuter var negative. Det gjenstår fortsatt å gjennomføre analyser som vil gi sikrere indikasjoner på hvilken type skrantesjuke det er snakk om. Endelig prøveresultat er ventet i uke 44.

Hjorten er et eldre hunndyr. Varianten av skrantesjuke påvist på elg i Trøndelag er også funnet på gamle hunndyr. Elg-varianten skiller seg fra den som er funnet på villrein.

Som et strakstiltak trapper Mattilsynet umiddelbart opp kartleggingen av hjortedyr i Møre og Romsdal.

Hittil i år er det testet 13780 dyr for skrantesjuke i hele landet.