Svensk skog i full ekonomisk blom – mer kompetensplantering behövs
10. november 2017
Kompromissforslag om maskinskatten: Forenkling og forutsigbarhet
10. november 2017

Bekjempelsen av skrantesyke (CWD) hos villrein i Nordfjella

Tema for møtet var status så langt og arbeidet fremover når det gjelder bekjempelsen av skrantesyke (CWD).

Dale konkluderte med at bekjempelsesstrategien ligger fast. Statens naturoppsyn starter nå uttaket av de reinsdyra som ikke ble tatt ut ved ordinær jakt i høst.

Statsråden roste kommunene for deres bidrag i dette vanskelige arbeidet og pekte på at det blir svært viktig med lokal involvering når ny villreinstamme skal reetableres i området.