Skogeierne går sammen om eierengasjement i norsk skogindustri
1. desember 2017
Felling av to hele ulvefamilier delvis innenfor ulvesonen på Østlandet.
1. desember 2017

70 företag kräver ett mer hållbart svenskt skogsbruk

På torsdagen skickar 70 tryckerier, byggföretag till skogsbrukare och pappersföretag ett öppet brev till regeringen, Skogsstyrelsen och flera av de svenska skogsbolagen.

I brevet skriver de 70 företagen att de oroas över det svenska skogsbrukets kalavverkningar av naturskogar med höga naturvärden, och de kräver bland annat att alla «nyckelbiotoper och skogsområden med höga naturvärden» i Sverige ska skyddas permanent.

Den ideella organisationen Skydda Skogen är tillsammans med den tyska miljöorganisationen Robin Wood initiativtagare till det öppna brevet.

– Vi vill värna den biologiska mångfalden, och vi vänder oss emot ett schablonartat skogsbruk som tar stora risker, säger Stig-Olof Holm, styrelseledamot i Skydda Skogen och lektor i ekologi vid Umeå universitet.

De risker Stig-Olof Holm menar skogsbolagen tar är att de gör skogen mindre «klimatsäker». Den skog de skövlar ersätts med tall eller gran.

– De skapar en monokultur som inte bara minskar den biologiska mångfalden, men som också är extra utsatt vid klimatförändringar. När klimatet blir varmare kommer svampar och insekter trivas bättre och med bara en trädsort kan det komma att bli masspridning på infektioner och angrepp. I stället bör skogen «klimatsäkras» genom återbeskogning av varierande blandskogar efter avverkning.

«Detta undergräver FSC:s trovärdighet»

I brevet står det:

”Det är inte acceptabelt att de kvarvarande resterna av skogar med höga naturvärden, som är unika och en del av de sista vildmarkerna i Europa saknar permanent skydd och avverkas i skogscertifieringen FSC:s namn. Detta undergräver FSC:s trovärdighet.”

FSC, Forest Stewardship Council, är en internationell medlemsorganisation som arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt. Alla stora skogsbolag i Sverige är FSC-certifierade, likaså 12 miljoner hektar av den svenska skogen.

Knut Sturm är chef på det tyska Stadtwald Lübeck och en av undertecknarna av det öppna brevet. Han säger till föreningen Skydda Skogen att hela FSC:s rykte kan komma att skadas på grund av Sveriges hantering av skogsbruket.

– Konsumenter vill vara säkra på att de köper hållbara produkter. I Tyskland stöder FSC-märkningen ett naturvårdsinriktat skogsbruk med höga miljökrav medan det i Sverige stöder förödande kalhyggen och trädodlingar. Detta är oerhört förvirrande för konsumenter och snedvrider konkurrensen. Hela svenska skogsbrukets trovärdighet riskeras, liksom FSC:s.

Exporten omsätter 125 miljarder

Brevet avslutas med att företagen överväger att avstå från eventuell handel med svenska skogsprodukter om kraven inte är mötta.

Varje år omsätter exporten av skogsprodukter 125 miljarder kronor.

Sveaskogs presstalesperson Esbjörn Wahlberg skriver i ett sms till Expressen att de fick rapporten under dagen och att de vill läsa den noggrannare innan de kommenterar innehållet.

Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen, säger att myndigheten jobbar på uppdrag från regeringen och arbetar inom ramarna för förd politik.

Regeringen har enligt Herman Sundqvist signalerat att myndigheten ska få ett nytt uppdrag att genomföra en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper. Ett uppdrag som myndigheten bara haft vid två tidigare tillfällen.

– I det här fallet kan jag tycka att regeringens nya uppdrag är vältajmat, säger Herman Sundqvist.

Expressen söker Stora Enso och SCA för ytterligare kommentarer.