Bad FN-landa tilrettelegge for aktiv skogsdrift
26. oktober 2017
Kurs i Norsk PEFC Skogstandard
26. oktober 2017

200 ville høre om tre som byggemateriale

Av: Pressemelding

– Den store interessen viser hvor stor aktiviteten er ute i næringen. I tillegg dekket programmet et bredt spekter i hele verdikjeden, fra tekniske utfordringer med å bygge verdens høyeste boligblokker til overflatebehandling på private hytter.

Vise hva som skjer

– For vår del er det viktig å gi et innblikk i hva ulike aktører i hele verdikjeden gjør, og hvilke utfordringer næringen står overfor. Det finnes i dag løsninger innen industrialisert trebyggeri på områder som tidligere ble sett på som en utfordring. Vi ser også at det stadig utvikles nye produkter og systemer som gjør konseptene enda bedre, enklere og mer lønnsomme. Et område hvor det skjer mye er for eksempel innen lyd, sier Tellesbø.

Sammen finner vi det beste

Treindustrien understreker behovet for samarbeid i hele verdikjeden for å få fram de beste løsningene.

– Det investeres og satses i industrien, og vi ønsker samarbeid i hele verdikjeden for å få fram de aller beste konseptene, sier Tina Sletbak-Akerø, Fagsjef for næringspolitikk og utvikling i Treindustrien.

– Kunnskap om tre som materiale må kobles med industrielle prosesser og markedsbehov, legger hun til.

Bygger på tidligere utfordringer

Rådgivende ingeniør Magne Aanstad Bjertnæs i Sweco fortalte i ett av innleggene om hvordan bedriftene skaffer seg ny og viktig kompetanse for hver gang de får mulighet til å bygge nye, store prosjekter. Denne kunnskapen gir bedriftene konkurransefortrinn, men er samtidig overførbar til resten av byggenæringen, slik at andre kan dra nytte av og bygge videre på det man har erfart.

Fra Treet til Mjøstårnet til…

Han viste til Treet i Bergen som eksempel. Det var verdens høyeste boligblokk da det ble bygd, og skaffet næringen verdifull erfaring med bygging av en høy konstruksjon – uten å ha gjort det før. Med Mjøstårnet i Brumunddal, tar vi erfaring fra Bergen med videre inn i byggingen av det som overtar verdensrekorden i 2019, sier Bjertnæs.

Bjertnæs forteller at de viktigste nye erfaringene bransjene har skaffet seg når Mjøstårnet er fullført er en forbedret oversikt over økonomien, modelleringer under prosjekteringsfasen og hvordan slike store konstruksjoner oppfører seg ved brann.

Kjenner et brannforløp

Den andre overførbare erfaringen med Mjøstårnet, er brann. Harald Liven ved Moelven Limtre AS forteller at Moelven Limtre i samarbeid med Sweco i forkant har foretatt branntester av konstruksjonen.

Branntesten viser at limtresøylene tåler et fullstendig brannforløp.

– Målet med branntestene vi har utført i Brumunddal-bygget er at konstruksjonen skal stå etter at bygget har brent helt ut. Det har vi testet, og nå kan vi bevise det vi har visst fra før. Denne kompetansen gir en trygghet, både for de byggene som allerede er reist, Mjøstårnet og framtidas høyhus, sier Liven.