Ny bok om Nord-Europas skogbrukshistorie
10. juli 2018
SV ønsker å grunnlovsfeste allemannsretten
10. juli 2018

11 millioner til skogsveier

– Denne regjeringa satsar på betre infrastruktur i skogbruket. Betre skogsvegnett og vidareutvikling av tømmerkaier er viktige tiltak for auka hogst og lønnsemd i skog- og trenæringa, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Det meldes om svært høy aktivitet og interesse for skogsveibygging i flere deler av landet. Landbruksdirektoratet har fordelt ekstrapotten til skogsbilvei for andre halvår 2018 på følgende måte:

Ekstramidler skogsvei og drift 2018

Fylke Kroner

Østfold 200 000

Oslo og Akershus

Hedmark 2 000 000

Oppland

Buskerud 1 300 000

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder 800 000

Rogaland

Hordaland 2 000 000

Sogn og Fjordane 1 000 000

Møre og Romsdal

Trøndelag 3 200 000

Nordland

Troms 500 000

Finnmark

Sum 11 000 000