Høyesterett har avsagt dom i Engebøsaken
22. mars 2024
Høring om Nasjonal Transportplan: – Suksesshistorien kan blekne 
15. april 2024

Klimatiltak i Norge: Ny rapport fra Miljødirektoratet 

Denne uken presenterte Miljødirektoratet rapporten Klimatiltak i Norge: Kunnskapsgrunnlag 2024. 

 

Miljødirektoratet har i oppdrag å levere årlige oppdateringer av kunnskapsgrunnlaget om klimatiltak, barrierer og mulige virkemidler. Klimatiltak i Norge: Kunnskapsgrunnlag 2024 er den andre i rekken, og har hovedfokus på hva som er mulig fremover. 

 

Muligheter og utfordringer 

 

Tiltaksanalysen er i denne andre utgaven av rapporten utvidet til 2035, melder Miljødirektoratet.  

 

– Innen februar 2025 skal Norge og andre land melde inn nye klimamål under Parisavtalen for perioden fram til 2035. I høst svarte Miljødirektoratet på et oppdrag om å vurdere mulige innretninger av Norges neste utslippsmål. I den forbindelse analyserte vi utslippsreduksjonspotensial i perioden fram til 2035 på et noe mer overordnet nivå, heter det i rapporten. 

 

Videreutvikling og revisjon 

 

I rapporten oppsummeres muligheter og utfordringer i de ulike sektorene. Rapporten inneholder også en oppdatering av tiltaksark med potensial for utslippsreduksjoner, beskrivelser av viktige barrierer og mulige virkemidler. 

 

Når det gjelder skog- og arealbruk fremheves følgende tiltak:  

 

  • Starte revisjon av lovverket for å styrke og synliggjøre klima- og miljøhensyn i arealplanlegging, blant annet i plan- og bygningsloven.  
  • Styrke innsigelsesinstituttet og statlige planretningslinjer slik at klima- og miljøhensyn blir ivaretatt i større grad.   
  • Videreutvikle verktøy, data og veiledere som setter kommunen i stand til å vurdere klima- og naturmangfoldhensyn i sine beslutninger.   
  • Etablere og styrke tilskuddsordninger for vurderte klimatiltak i skogbruket.  
  • Starte arbeidet med å innføre systematisk rapportering av lokalisering av utført hogst.  
  • Styrke arbeidet med informasjon og veiledning overfor skogeiere 

 

Les hele rapporten på Miljødirektoratets sider.