9. september 2017

SKOGFORUM om eiendomsrett på Litteraturhuset i Oslo

Hvem har rett til å bruke arealene? Litteraturhuset, Oslo, torsdag 28.september kl. 14.30 -17.00
4. oktober 2017

Vellykket Skogforum om eiendomsrett

Et stort antall interesserte, både offentlig ansatte og private grunneiere møtte opp på Litteraturhuset for å høre om: Hvem har rett til å bruke arealene?
6. september 2019

Skogforum i Oslo 25. sept 2019; – Hvordan få til en klimaoptimal skognæring?

PROGRAMMET for Skogforum 25. sept, Litteraturhuset – Oslo
27. september 2019

Skogforum i Oslo: Skog og klima ble diskutert på Litteraturhuset

Et mål med dette forumet var å utfordre alle til å løfte blikket med en åpen holdning, der målet må være å finne gode praktiske løsninger. Vi er kanskje et bittelite steg videre?
2. oktober 2019

Skogforum i Oslo: – om skog og klima på Youtube

Gikk du glipp av Skogforumet om skog og klima på Litteraturhuset den 25. september? – Eller trenger å repetere noe? Da kan du se hele møtet strømmet her.
31. oktober 2019

Skogforum på Honne: – Kan vi slå produksjonstabellene?

140 deltakere er kanskje ny rekord. Og konsentrasjonen i salen var høy da NORSKOGs Erling Bergsaker startet med å utfordre det norske skogbruket på skogproduksjon. – 15 millioner m3 var konklusjonen på analysen som ble gjort til SKOG22 i 2014. Men er dette en evig sannhet?
31. oktober 2019

Skogforum på Honne: – Nibio lager ny analyse av hogstpotensialet

Forsker ved Nibio, Aksel Granhus fulgte opp Bergsakers utfordring om skogbrukets produksjonsmål med å fortelle om et nystartet prosjekt, der målet er å få en ny analyse om hogstpotensiale som er korrigert for de senere års endringer.
1. november 2019

Skogforum på Honne: Skogressurskart SR16

Skogbruksplanlegging har beveget seg fra arbeidsintensive prosesser med stor grad av markarbeid til fjernmåling. Dagens skogbruksplanlegging er i realiteten fullstendig basert på fjernmåling med noen tilleggsregistreringer i felt. Dette åpner muligheten for enda større kartleggingsprosjekter for større områder. Ved å kombinere fjernmålingsdata med Landskogstakseringens prøveflatenett, foretar man i realiteten nøyaktig samme vurderingene som i en skogbruksplan, bare med færre prøveflater. Nibio publiserer allerede slike data for mesteparten av landet under navnet SR16. NORSKOG er optimister for anvendbarheten av SR16.
1. november 2019

Skogforum på Honne: – Miljødirektoratet vil spisse vernet fremover

Seniorrådgiver i Miljødirektoratet Pål Klevan snakket om det representative vernet som er vedtatt politisk og hvilken strategi Miljødirektoratet har nå fremover for å oppnå vern av rette arealer og varsler en liste over prioriterte regioner og skogtyper før jul.
1. november 2019

Skogforum på Honne: MiS-kritikken fra Biofokus til debatt

I sommer kom Biofokus med en rapport som ga flengende kritikk av skogbrukets miljøregistreringer i skog (MiS-systemet). Der man ble beskyldt for å vokte havresekken og underrapportere miljøverdier. Biofokus Terje Blindheim møtte til debatt på Skogforum. Der blant annet Hans Asbjørn Sørlie i Skogeierforbundet hadde foreberedt et godt fundert og dokumentert forsvar. Med i debatten var også NORSKOGs Yngve Holth og miljødirektoratets Pål Klevan.
6. november 2019

Skogforum på Honne: Se presentasjonene her

Foredragsholderne på Skogforum på Honne 31. okt og 1. nov snakket blant annet om høyere skogproduksjon, barkbilleproblematikk, båndlegging av areal, planting og utfordringer i forbindelse med kart og med veg. Gikk du glipp av dette kan du nå lese presentasjonene her.
5. mars 2020

Skogforum i Oslo: Debatten om plukkhogst engasjerte

Salen var stappfull da debatten om lukket hogst og skogproduksjon gikk på NORSKOGs Skogforum på Litteraturhuset. Dette engasjerer.
8. oktober 2020

Velg Skog inviterte skognæringen til workshop om masteroppgaver

NORSKOG deltok på workshop med Velg Skog, hvor målet er å styrke koblingen mellom masterstudentene og næringslivet i skogbruket.
14. oktober 2020

Villsvinprosjektet – befaring med Landbruks- og matministeren

I går deltok statsråden på en demonstrasjon av viltfellene i Kornsjøområdet, som er et prosjekt i regi av NORSKOG, Norges Bondelag, Glommen-Mjøsen og Utmarksforvaltningen AS. Målet er færrest mulig villsvin over et minst mulig område i Norge.
10. november 2020

Intervju av Arne Rørå i forbindelse med den internasjonale skogforretningskonferansen 2020

Administrerende direktør Arne Rørå i NORSKOG har blitt intervjuet i forkant av den internasjonale skogforretningskonferansen 2020. I intervjuet snakker Rørå blant annet om skogbruk som en investeringsressurs – trender og drivere i Baltikum.
17. november 2020

Gratulerer så mye med stipend-priser til Anders Ringstad og Maximilian M. Zimmermann!

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad delte i år ut fem stipend digitalt til skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Innlandet (HINN – Evenstad). To av stipendene ble utdelt til Ringstad og Zimmermann som jobber som skogkonsulenter i NORSKOG.
11. januar 2021

Webinar: Ny industri – greier Norge omstillingen?

Hans Christian Gabrielsen og Ole Erik Almlid er blant blant topplederne som skal holde innlegg på webinar om omstilling i industrien onsdag 20. januar. Meld deg på her!
13. januar 2021

Naturbruksalliansen inviterer til Bålaksjon for markering mot ulv

Naturbruksalliansen ønsker å markere sin støtte til de regionale rovviltnemndenes vedtak om lisensjakt ulv i ulvesona gjennom en bålaksjon den 19. januar kl. 18.
15. januar 2021

Webinar om Tømmermarkedet! Programmet er klart, – meld deg på!

NORSKOG og NORTØMMER avholder et webinar om tømmermarkedet tirsdag 26. januar kl. 18:00-20:00 der vi vil gi deg siste nytt fra markedet samt våre prognoser for fremtiden.
15. februar 2021

Digitalt møte om konsesjon og AS for NORSKOGs medlemmer 18.feb.

Konsesjon til å eie skog for aksjeselskaper har blitt et hett politisk tema. NORSKOG ønsker å diskutere problemstillingen og mulige løsninger med medlemmene.
21. februar 2021

Denne vinteren/våren møtes vi digitalt!

NORSKOG og NORTØMMER arrangerer digitale skogkvelder!
26. februar 2021

NORSKOGs årsmøte avholdes 17. juni 2021

Det ser i dag ut til å være liten sannsynlighet for å kunne gjennomføre et fysisk møte i april, så styret har derfor besluttet å flytte årsmøtet til 17. juni.
18. mars 2021

Webinar: Samfunnsøkonomisk verdi av elgjakt i Norge

Onsdag 24. mars kl. 14.00-15.00 avholdes det webinar om den samfunnsøkonomiske verdien av elgjakt i Norge.
19. mars 2021

NORSKOG-webinar: Kan det «grønne skiftet» gjennomføres med alle de restriksjonene som nå legges på arealbruken?

NORSKOG ønsker velkommen til åpent webinar om eiendomsretten tirsdag den 23. mars kl. 18.00-19.30.
2. april 2021

NORSKOG-webinar om skogkultur!

NORSKOG inviterer til webinar om skogkultur tirsdag 13. april.
15. april 2021

Presentasjoner og Q & A fra Skogkulturwebinar

På Skogkulturwebinaret tirsdag 13ende April var det en egen Spørsmål & Svar-del der deltakerne kunne stille spørsmål til foredragsholderne. Her gjengir vi det som ble skrevet. Plansjer fra to av foredragene ligger også her.
17. april 2021

NORSKOG-webinar om skatt 20.april

Vi rydder i skattejungelen! Både nye og mer erfarne skogeiere er velkomne!
20. april 2021

Villsvinwebinar: biologi, jakt og slakt

Onsdag 28. april avholdes det webinar om villsvins biologi, og jakt og slakt av villsvin. Webinaret er gratis.
2. september 2021

Nå kan du melde deg på SKOGFORUM på Honne

SKOGFORUM på Honne finner sted 4. og 5.november 2021, og det blir i år igjen fysisk oppmøte. Påmeldingslink finner du nederst på siden.
16. september 2021

Skogkveld i Hof: Skadeomfanget etter vinteren

NORSKOG og NORTØMMER ønsker dere velkommen til en fysisk skogkveld hos Olav Bjørnli. Tema for skogkvelden blir vinterens herjinger.
30. september 2021

Digitalt medlemsmøte om nye EU-regler, rassikring og tømmermarkedet

Møtet vil bli holdt over zoom, og er kun for NORSKOGs medlemmer og ansatte.
19. oktober 2021

Meld deg på SKOGFORUM på Honne

Les programmet for SKOGFORUM på Honne, og meld deg på.
20. oktober 2021

Webinar: Helse og bestandsovervåkning av villsvin i Norge

Torsdag 28. oktober er det duket for villsvin-webinar ved Villsvinprosjektet.
4. november 2021

Stort engasjement rundt miljøregistreringer og vern på SKOGFORUM på Honne

Temaet «Kampen om arealene» engasjerer.
17. november 2021

Innovasjon Norge inviterer til seminar: «Jakt og vilt som næring – stort potensiale, men lykkes vi?»

Seminaret arrangeres 18.-19. januar 2022 på Biri og vil være særlig interessant for grunneiere, rettighetshavere, entreprenører, forvaltning og andre som ønsker å utvikle jakt og jaktopplevelser som næring.
10. februar 2022

Villsvinwebinar: Verktøy for kontroll av villsvin

Onsdag 16. februar inviterer Villsvinprosjektet  til nytt villsvinwebinar. Temaet for webinaret verktøy for kontroll av villsvin.
16. februar 2022

Webinar: Markedspraten med NORSKOG og NORTØMMER

NORSKOG og NORTØMMER inviterer til markedswebinar med gjester fra Moelven og Binderholz og BSW Group. Webinaret vil ta for seg tømmermarkedet, trelast- og papir/massemarkedet.
7. mars 2022

NORSKOG-webinar: Skog som investeringsobjekt

NORSKOG og NORTØMMER inviterer til webinar om  skog som investeringsobjekt tirsdag 15. mars, klokken 18.00.
23. mars 2022

NORSKOG ønsker velkommen til fysiske medlemsmøter!

Temaet på samtlige medlemsmøter vil være tømmermarkedet, lukket hogst og NORSKOGs næringspolitiske arbeid. Vi vil i tillegg ta opp tema som er regionalt viktig, som skogskader og rovdyr, avhengig av lokasjon.
28. mars 2022

Hold av 8. juni til NORSKOGs årsmøte

NORSKOG inviterer med glede sine medlemmer til fysisk årsmøte 8. juni på Gamle Logen i Oslo.
2. mai 2022

Meld deg på jakt og jaktopplevelses-seminar på Honne

Innovasjon Norge, i samarbeid med Skogbrukets Kursinstitutt, inviterer til jakt- og jaktopplevelsesseminar på Honne, Biri, 14.-15. juni.
9. mai 2022

NORSKOG-webinar: Lukket hogst og karbonbinding i skog

NORSKOG inviterer til webinar om lukket hogst og karbonbinding i skog 23. mai.
10. mai 2022

Sandra Borch åpner NORSKOGS årsmøte

Skogminister Sandra Borch åpner NORSKOGs årsmøte 8. juni kl. 13.30. Hun vil snakke om skog- og klimapolitikk i et nasjonal og internasjonal perspektiv.
9. juni 2022

Vellykket årsmøte for NORSKOG

NORSKOGs medlemmer var i går samlet til første fysiske årsmøte på flere år.
17. oktober 2022

Meld deg på SKOGFORUM på Honne 2022

Meld deg på SKOGFORUM på Honne 3. og 4. november.
4. november 2022

Stort engasjement første dag på SKOGFORUM på Honne

Markedssituasjonen, ny PEFC-standard og allemannsretten var tema under første dag på SKOGFORUM.
8. november 2022

Klimatilpasning i fokus på SKOGFORUM på Honne

Andre dag på SKOGFORUM handlet i stor grad om klimatilpasning – både med tanke på driftsteknikk og skjøtsel.
24. november 2022

Kurs for regnskapsførere om problemstillinger rundt stormskader

Statsforvalteren i Innlandet tar nå initiativ til et spesialkurs for regnskapsførere der man tar opp emner som skattemessige spørsmål generelt, tømmerkonto, avsetting til skogfond, behov for framtidige investeringer osv. Kurset administreres av Skogkurs, i samarbeid med Bondelaget og SF Innlandet.
25. januar 2023

Vårens webinarer: Tømmermarked, stormen 19. november, og skatt

Denne våren inviterer NORSKOG til tre webinarer. Alle webinarene er gratis.
15. juni 2023

SKOGFORUM feirer 20 år

Årets SKOGFORUM arrangeres på Honne 2.-3. november. Vi oppfordrer alle til å holde av datoen allerede nå, og bli med på jubileumsmarkeringen!