2. desember 2019

INNSIKT – Marked nr 2-2019

«INNSIKT - marked» et et informasjonsprodukt fra NORSKOG som skal gi våre medlemmer og bransjen bedre oversikt over markedet for tømmer og treprodukter. Hele nyhetsbrevet kan lastes ned under.
18. desember 2019

Viken Skog, AT Skog og Felleskjøpet Agri tar kontroll over Moelven

– Eidsiva har solgt 23, 8 prosent av Moelven til nyetablerte Skog AS, som eies av Viken Skog, AT Skog og Felleskjøpet Agri. På den måten vil Glommen Mjøsen Skog miste kontrollen i selskapet. Men Glommen Mjøsen har forkjøpsrett og vil vurdere å bruke den, står det i en pressemelding i dag.
3. januar 2020

Glommen Mjøsen Skog SA benytter forkjøpsretten i Moelven

– Vår vurdering er at dersom en ny gruppering ledet av AT Skog SA og Viken Skog SA får aksjemajoriteten i Moelven Industrier ASA, er risikoen overhengende for at vi over tid mister kontroll over selskapets langsiktige og strategiske utvikling, melder Glommen Mjøsen etter styrevedtaket om å bruke forkjøpsretten.
6. mars 2020

INNSIKT Marked nr 1-20

«INNSIKT - marked» et et informasjonsprodukt fra NORSKOG som skal gi våre medlemmer og bransjen bedre oversikt over markedet for tømmer og treprodukter. Hele nyhetsbrevet kan lastes ned under.
6. mars 2020

Tyskland: 250.000 hektar skog er spist av biller – hva nå?

Verdiene i de tyske skogene synker som en stein, når barkbillene gjør sitt inntog. Nesten all kapasitet går nå med til å redde det som reddes kan. Og langs veiene ligger hauger av nedklassifisert sagtømmer. Samtidig tørker bøkeskogen. Tyskerne blir nå tvunget til å tenke nytt.
4. mai 2020

INNSIKT Marked nr 2-20

Tømmer og skogbruksmarkedet i koronaskyggen, mai 2020, av markedssjef i NORTØMMER Knut Jacobsen Melum og adm. direktør i NORSKOG Arne Rørå
8. juni 2020

Markedskommentar juni 2020

For april isolert ser vi som forventet en nedgang på hele 17%, mye som følge av volumreduksjonene til industrien grunnet koronakrisen; 798.000 i 2020 mot 959.000 i 2019.
17. juni 2020

INNSIKT Marked nr. 3-20

«INNSIKT - Marked» er et informasjonsprodukt fra NORSKOG som skal gi våre medlemmer og bransjen bedre oversikt over markedet for tømmer og treprodukter.
25. september 2020

INNSIKT Marked nr. 4-20

«INNSIKT - Marked» er et informasjonsprodukt fra NORSKOG som skal gi våre medlemmer og bransjen bedre oversikt over markedet for tømmer og treprodukter.
15. januar 2021

Webinar om Tømmermarkedet! Programmet er klart, – meld deg på!

NORSKOG og NORTØMMER avholder et webinar om tømmermarkedet tirsdag 26. januar kl. 18:00-20:00 der vi vil gi deg siste nytt fra markedet samt våre prognoser for fremtiden.
12. april 2021

Sødra kjøper nytt sagbruk

Södra kjøper sagbruket Ture Johanssons Trävaru AB og Tenhults impregneringsverk AB.
8. november 2021

Råstoffbehovet og tømmermarkedet i fokus på SKOGFORUM på Honne

Det er mange nye prosjekter i det grønne skiftet både i Norge og Norden som krever råstoff fra skogen, men er det råstoff nok til alle? Hva tenker industribyggerne om dette?
5. januar 2022

Mayr-Melnhof Holz kjøper sagbrukskonsernet Bergkvist Siljan

Mayr-Melnhof Holz kjøpte sagbrukskonsernet Bergkvist Siljan 17. desember, for en ukjent kjøpesum. Mayr-Melnhof Holz er med dette Sveriges syvende største trelastprodusent, og den tredje største i Europa –Dette viser en stor tro på bruk av tre, og en vilje til å investere i bransjen, forteller Knut Melum, markedssjef i Nortømmer.
14. januar 2022

Bergene Holm investerer ytterligere 50 MNOK i Agder

Bergene Holm AS investerer ytterligere 50 millioner kroner i avdeling Nidarå på Simonstad i Åmli og passerer dermed 350 millioner kroner investert i sagbruket de siste 10 årene. Investeringen er en av de siste i en storstilt vekstsatsing for sagbruket og vil skape flere arbeidsplasser i regionen.
9. mars 2022

Ukrainakrigens effekt på virkesmarkedet

Krigen i Ukraina har allerede påvirket markedet, og vil fortsette å gjøre det. Les om effektene NORSKOG og NORTØMMER forventer fremover.
4. november 2022

Stort engasjement første dag på SKOGFORUM på Honne

Markedssituasjonen, ny PEFC-standard og allemannsretten var tema under første dag på SKOGFORUM.
5. mai 2023

Økte skogpriser i Sverige

Offisielle tall fra i Sverige viser en realprisvekst på 1 prosent i 2022 sammenliknet med 2021.