17. januar 2015

Høring om nødverge for vern av egne dyr

Nødvergebestemmelsen må lempes, ikke skjerpes, mener NORSKOG i sin høringsuttalelse til bl.a. forslag om endring av naturmangfoldloven.
10. mars 2022

Villsvinprosjektet med eget nyhetsbrev

Hold deg helt oppdatert på villsvin-fronten ved å melde deg på Villsvinprosjektets nyhetsbrev.
10. august 2022

Siste nytt fra Villsvinprosjektet

Afrikansk svinepest er funnet i Tyskland. Det har også kommet nye data for felte villsvin i Sverige.