VÅRE ANSATTE

Bakgrunn og erfaring

 

Din kontakt:

Yngve Holth

Leder konsulentavdeling

+ 47 91 83 22 36


Oppgaver og fagfelt: Eiendomsoverdragelser, ekspropriasjon, skatt, offentlige prosesser mm.