VÅRE ANSATTE

Bakgrunn og erfaring

 

Arbeidsområde: NORSKOGs internasjonale virksomhet

 

Arbeidserfaring:

Terje har bred erfaring fra offentlig skogforvaltning som skogbrukssjef og fylkesskogmester i Oslo området. De siste 11 årene ved Landbruks- og matdepartementet med fagansvar for blant annet frø- og planteforsyning, genressursarbeid, beredskap og internasjonalt skogsamarbeid.

Terje vil fra 1. juli 2021 lede NORSKOGs internasjonale virksomhet. Hans internasjonale erfaring er både fra internasjonalt skogpolitisk samarbeid i departementet, fra planteskoledrift i Zambia som rådgiver i NORAD og fra 10-15 års gründervirksomhet i Afrika basert på bruk av skogen i miljø-, klima- og utviklingssammenheng bl.a. bioenergi og honningproduksjon. 

 

Utdanning:

Mastergrad i skogbruk ved Norges miljø- og biovitenskaplig universitet, NMBU (1993). Hovedoppgaven ble tatt i faget skogskjøtsel.

 

Din kontakt:

Terje Hoel

Skogkonsulent / seniorrådgiver

+ 47 952 16 167


Oppgaver og fagfelt: NORSKOGs internasjonale virksomhet