VÅRE ANSATTE

Bakgrunn og erfaring

 

Arbeidsområde: Bistand ved frivillig vern. GIS i skogbruket. Prosjekter med bruk av digitale verktøy.

 

Arbeidserfaring:
Øyvind Sørhuus har arbeidet med prosjekter innen skogbruksplanlegging og andre kartleggingsprosjekter. Han jobber også med frivillig vern og bistår grunneiere som er i prosessen med å vurdere områder på sin eiendom.

 

Øyvind har erfaring med bruk av GIS i skogbruket, og benytter flere plattformer, blant annet ArcGis, QGIS og Rstudio. 

 

Utdanning:

Mastergrad i Skogfag fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, med tilleggstittel Forstkandidat (2019).

 

Bachelorgrad i Skogbruk fra Høgskolen i Hedmark avd. Evenstad (2016).

 

 

Din kontakt:

Øyvind Sørhuus

Skogkonsulent

+ 47 957 97 447


Oppgaver og fagfelt: Skogforvaltning og konsulentoppdrag i Norge