VÅRE ANSATTE

Bakgrunn og erfaring

 

Arbeidsområde: Konsulentoppdrag og biologisk rådgivning.

 

Arbeidserfaring:

Mats Finne har vært ansatt hos NORSKOG siden januar 2022. Han jobber ved siden av som selvstendig næringsdrivende i Finne Natur.

 

Prosjekter

Han har deltatt i mange ulike forskning- og utviklingsprosjekter innen økologi og naturforvaltning både i Norge og i utlandet, og utførte ulike FOU-oppdrag innen forvaltning av fugl. Siden 2014 har han deltatt i et forskningsprosjekt ved NIBIO, som studerer arealbruk og overlevelse hos hønsehauk i ulike landskapstyper

 

Konsulentutredninger

Mats har lang erfaring med konsekvensutredninger innenfor samferdsel, samferdsel, kraftledninger, energiutbygginger og reguleringsplaner. Som selvstendig næringsdrivende i Finne Natur har han tatt på seg utredningsoppdrag innen fagområdene biologi og naturforvaltning; og konsekvensutredninger innenfor fagene naturmangfold, reindrift og naturressurser.

 

Annet

Mats Finne har også erfaring med næringsutvikling av vilt- og fiskeressurser, og har utarbeidet forvaltningsplaner for verneområder, og handlingsplan mot fremmede skadelige arter i Østfold. I 2015-17 fungerte han som regional rovviltkontakt for Statens Naturoppsyn (SNO), og er i dag engasjert med bestandskartlegging av ulv i vinterhalvåret.

 

Utdanning:

Cand. scient. Biologi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (1997)

 

Din kontakt:

Mats Finne

Konsulent og biolog

924 32 531


Oppgaver og fagfelt: Konsulentoppdrag i Norge og biologisk rådgivning.