VÅRE ANSATTE

Bakgrunn og erfaring

Arbeidsområde:
Skogøkonomi og -verdsetting. Forvaltning og planlegging. Skogsertifisering.

 

Arbeidserfaring:

Erling Bergsaker har mer enn 30 års erfaring fra skognæringen, som forvalter av skogeiendommer og andre planleggingsenheter i skog, og som skogbrukskonsulent i Skandinavia, Russland, Bosnia-Hercegovina, Serbia, Indonesia, Kosovo og Uganda.

 

Skogøkonomi og verdsetting

Erling har erfaring fra flere konsulentprosjekter i Norge der skogøkonomi og verdsetting er hovedtemaene. Han har jobbet med verdsetting av skog for en rekke ulike formål, beregning av kompensasjon vern og rådighetsinskrenkinger og bistått skogeiere ved generasjonsskifter, eiendomskjøp og eiendomssalg.

 

Erling arbeider også med internasjonale oppdrag. Det har ofte dreid seg om verdsetting av skog, økonomiske analyser og profesjonell støtte for å modernisere planlegging av skogforvaltningen.

 

Landene han har arbeidet i er Latvia, Slovakia, Russland, Bosnia-Hercegovina, Serbia, Indonesia, Kosovo og Uganda.

 

Skogsertifisering

Som en del av skogforvaltningsarbeidet har Erling vært sterkt involvert i skogsertifiseringsarbeidet, og arbeidet operativt med sertifisering siden dette kom på agendaen i Norge på slutten av 1990-tallet. Han er medlem av det nasjonale styret for PEFC-Norge og av det nasjonale initiativet for FSC. Erling har også jobbet med sertifiseringsspørsmål internasjonalt, spesielt i Serbia.

 

Forskning og undervisning

Erling har vært involvert i ulike forskningsprosjekter med formål å utvikle skogbruket i Norge, med fokus på anvendt FoU, skogøkonomiske analyser ofte i samarbeid med forskningsinstitusjoner. 

Erling brukes også som gjesteforeleser ved Norges miljø- og biovitenskapelig Universitet (NMBU), innenfor temaer innenfor verdsetting av skog og sertifisering.

 

Utdanning:
Forstkandidat (Master of Science i skogbruk) ved Norges miljø- og biovitenskaplig universitet, NMBU (1979). Hovedfag for masterstudiene var skogtaksering og økonomi, med spesielt fokus på verdsetting og konsekvensanalyser av ulike begrensninger for skogforvaltning.

 

Din kontakt:

Erling Bergsaker

Seniorkonsulent


Oppgaver og fagfelt: Ansvarlig for konsulentavdelingen i NORSKOG. Konsulentoppdrag i Norge og i utlandet.