VÅRE ANSATTE

Bakgrunn og erfaring

 

Arbeidsområde: Årlig verdsetting og verdsetting av skog i forbindelse med kjøp og salg av skog. Frivillig vern. Prosjekter med bruk av digitale verktøy.

 

Arbeidserfaring:

 

Verdsetting

Erik Ødegård har sin hovedgeskjeft i NORSKOG’s verdsettings-team der han utfører årlig verdsetting av skogporteføljer for bedrifter eller investeringsfond, eller bistår med sjekk av data og verdsetting ved kjøp og salg av skogeiendom. Erik har jobbet med verdivurderinger, verdsettinger, due diligence-prosesser og bistand ved kjøp/salg for et titalls prosjekter i samarbeid med investeringsfond eller større industribedrifter. Til sammen omfatter disse prosjektene nærmere 6 millioner dekar. Erik administrerer kundekontakt, gjør forarbeid, har ansvar for feltkontroll og feltpersonell, samt utfører analyser knyttet til disse prosessene. Erik har erfaring fra Norge, Sverige, Finland, Estland, Latvia og Litauen.

 

Frivillig vern

Erik bistår skogeiere i frivillig vern-prosesser i Norge der han har flere saker gående kontinuerlig. I frivillig vern-prosjektene utformer han tilbud, beregner erstatning og forhandler frem verneforskrifter for de aktuelle områdene.

 

Prosjekter

Erik er også ansvarlig, eller en del av, flere forsknings- og samarbeidsprosjekter som arbeider med virkeseksport, lukkede hogstmetoder, bruk av satellittdata for å kartlegge og anbefale skogtiltak, samt praktisk bruk av drone i skogbruk.

 

Digital kompetanse
Erik har god kompetanse innen digitale verktøy som GIS-systemer, statistikksoftware og skogbruksspesifikk software for optimering, avvirkningsprognoser og skogbehandlingsforslag. Erik er ansvarlig for et nytt prosjekt der målet er å utvikle en ny norsk klient for produksjon av wood-flow i samarbeid med en større finsk aktør.

 

Utdanning:

Mastergrad i Skogfag (skogøkonomi) fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU (2018). Tildelt pris for beste masterstudent. Titulert Forstkandidat.

 

Bachelor i Skogfag fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU (2015).

 

Bachelorgrad i Økonomi og administrasjon fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU vil fullføres i 2022.

 

Din kontakt:

Erik Ødegård

Skogkonsulent

+ 47 99 35 92 64


Oppgaver og fagfelt: Konsulentoppdrag og prosjekter i Norge og utlandet.