VÅRE ANSATTE

Bakgrunn og erfaring

 

Arbeidsområde: Verdsetting av skog og skogeiendommer i forbindelse med kjøp og salg av skog. Frivillig vern. Eiendomsforvaltning. Miljøsertifisering. Skogbruksplan og MiS-NiN registreringer.

 

Arbeidserfaring:

Anders Ringstad begynte som leder av konsulentavdelingen i mai 2023. Han har tidligere jobbet 3 år som skogkonsulent i NORSKOG.

 

Anders jobber med et bredt spekter av oppgaver innenfor skog- og eiendomsforvaltning. Han er sertifisert landbrukstakstmann, og verdsetter skog og skogeiendommer både i forbindelse med generasjonsskifter, verdivurderinger, og kjøp og salg. I tillegg bistår han en rekke skogeiere i frivillig vern prosesser. Her utformer han tilbud, takserer skog, beregner og forhandler erstatning og forhandler verneforskrifter på vegne av skogeier.

 

Anders forvalter også en større skogeiendom på ca. 40 000 dekar på Østlandet. Han bistår datterselskapet i forbindelse med miljøsertifisering, og har jobbet med å utforme skogbruksplaner med miljøregistreringer på flere eiendommer.

 

Utdanning:

Mastergrad i Skogfag fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, med tilleggstittel Forstkandidat (2020). Tildelt pris for beste masterstudent.

 

Bachelorgrad i Skogfag fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU (2018).

 

Sertifisert landbrukstakstmann, Norsk Takst (2023).

Din kontakt:

Anders Ringstad

Leder av konsulentavdelingen

+47 950 52 399


Oppgaver og fagfelt:
Konsulentoppdrag og prosjekter i Norge og utlandet