Rødt kort til statsråd Helgesen!

Den store politiske taperen denne våren er partiet Høyre, personifisert ved statsråd Helgesen. Han har i løpet av noen få uker dokumentert at partiet Høyre ikke er til å stole på, verken for Bygde-Norge eller for landets grunneiere. 

Først kom stortingsmeldingen Ulv i norsk natur, der alt som kunne tale i ulvens disfavør konsekvent var utelatt fra meldingen. Det er til og med sannsynlig at noe forskningsmateriale er holdt tilbake, og annet direkte misbrukt, for å pynte på framstillingene. Det hele endte med et knusende nederlag for både byråkratiet og statsråden i KMD. Allikevel er misnøyen over resultatet stor i de mest utsatte bygdene, noe som har skapt mistillit til både ministeren og Høyre.  

 

I etterkant av ulvesaken kom den skandaløse politiske hestehandelen om skogvern fra den samme ministeren. Tydeligere kan det ikke uttrykkes; Statsråd Helgesen bryr seg verken om faglige utredninger eller faglige råd, og partiledelsen i Høyre lar han ture fram slik at partiet snart har mistet all troverdighet som forsvarer av den private eiendomsrett som et bærende prinsipp. Gjennom misbruk av Naturmangfoldloven viser Høyre med dette vedtaket i prinsippet en total likegyldighet til om det er private eiere eller staten som skal forvalte skogen og utmarka i Norge.

 

Høyre synes å mene at det er greit om den private eiendomsretten avvikles bare staten har nok penger å betale med. Med dette synet som fundament er det bare å finne på vernehjemler som dekker hele landet. Det neste blir vel å rulle ut Markaloven og vern for friluftsformål over hele landet. På denne måten slipper man alt "maset" om faglig dokumentasjon. Jeg finner det fortsatt uforståelig at syv organisasjoner fra den skogbaserte verdikjeden har sendt brev til statsministeren og nærmest gitt uttrykk for å akseptere dette. Det kan trolig forårsake at statsministeren heller ikke forstår at hun risikerer å tape hele bygde-Høyre ved neste valg. I verste fall lar hun statsråd Helgesen fortsette helt fram til valget, slik at han får lyse opp som selveste bygdesvikeren gjennom hele valgkampen neste år.

 

Skogeierorganisasjonene sitter etter mitt syn med nøkkelen til statsrådens skjebne. Bakgrunnen for dette synet er at frivillig vern skal være tuftet på vern etter faglige kriterier. Noe annet vil føre skogbruket opp i en uholdbar situasjon. Vern er ikke greit selv om det er frivillig. Skogen skal brukes til produksjon av miljøriktige produkter og bidra til å løse klodens klimautfordringer. Det skjer beviselig gjennom aktivt bruk. I stedet har skogen nå blitt en arena for ufint politisk spill som ikke tjener til noe som helst, annet enn politisk selvtilfredshet. Frivillig vern har vært en suksess fram til statsråd Helgesen med flere nå har vist oss det frivillige vernets bakside. Denne politiske hestehandelen hadde ikke vært mulig uten frivillig vern. Hvis dette vedtaket hadde blitt gjort etter tradisjonell metode med ekspropriasjon hadde kanskje Stortinget allerede dagen etter vedtaket vært omringet av tømmerbiler som losset tømmer på Eidsvolds Plass, og hovedveiene blitt sperret av tømmerbiler med «motorstopp». En berettiget demonstrasjon overfor en regjering som har mistet helhetsforståelsen. Slik var nemlig stemningen mot vern før det frivillige vernet ble tatt i bruk.

 

Likevel gjør statsråd Helgesen den farlige manøveren å misbruke det frivillige vernet og bruker det i en ideologisk risikabel hestehandel om den private eiendomsretten. Skjer det en gang til, er skaden komplett og uopprettelig. Ikke bare for Helgesen og Høyre, men også for den fredstiden vi har hatt i skogvernsammenheng. 

 

Derfor mener jeg det frivillige vernet bør termineres inntil det igjen er enighet mellom partene om det faglige grunnlaget for vern. Herunder enighet om at privat eiendomsrett skal beskyttes mot denne formen for politiske overfall og at ufint politisk spill ikke hører hjemme på denne banen. Skogeierorganisasjonene bør frata statsråd Helgesen "nøkkelen" til 10 %-målet og dermed avslutte både hans politiske prosjekt og statsrådskarriere. Høyre og Statsminister Erna Solberg har fortjent bedre!

 

 

 

av Rolf Hatlinghus - Skogentusiast

Siste nyheter fra NORSKOG

SKOGFORUM om eiendomsrett på Litteraturhuset i Oslo

[09.09.17]: Hvem har rett til å bruke arealene?

Litteraturhuset, Oslo, torsdag 28.september kl. 14.30 -17.00

Les mer her »

SAMARBEIDSAVTALE OM PRODUKSJON AV BIODRIVSTOFF

[19.09.17]: Preem AB og Biozin AS (100% eiet av Bergene Holm AS) inngikk 15. september 2017 en samarbeidsavtale med intensjon om realisering av storskala biodrivstoffproduksjon i Norge gjennom
det felleseide selskapet Biozin Holding AS (u.s.). Biprodukter fra skogbruk og treindustri er råstoffet.

Les mer her »

Dette mener FrP om skogbruk

[08.09.17]: Over en tredjedel av fastlandet i Norge er dekket av skog, og har i alle tider vært en viktig ressurs for landet vårt. Gjennom tidene har vi lært oss å utnytte skogen på mange måter, og både sagbruk og trelasthandel har gitt nasjonen stor økonomisk gevinst.

Les mer her »

Nyheter

Fisketurisme verdt millioner for lokalsamfunn

Dato: [19.09.17]

Kilde: innovasjonnorge.no

Heldige fiskere tar med seg både fisk og gode opplevelser hjem, men de legger også fra seg mye penger underveis. En ny undersøkelse viser at fiskeres samlede forbruk av varer og tjenester bare i Hedmark og Oppland, kan være så høyt som mellom 250 og 290 millioner kroner i 2014.

Les mer på innovasjonnorge.no »

Ombudstvedt: – Vil kunne støtte forslaget

Dato: [19.09.17]

Kilde: e24.no

De sikrede kreditorene i Norske Skog vil kunne støtte forslaget til redningsplan, sier tidligere toppsjef Sven Ombudstvedt, som representerer flere av dem.

Les mer på e24.no »

Bærekraftig næring

Dato: [19.09.17]

Kilde: nationen.no

«Norsk skog vokser som aldri før», var den nøkterne overskrift på den nøkterne artikkelen i Nationen 4. september om skogtilstanden, skrevet av Lars Sandved Dalen i Nibio (Norsk institutt for bioforskning). Denne artikkelen ble fulgt opp 8. september med overskriften «Skogen veks mystisk fort», der seniorforsker Harald Kvaalen ved Nibio er intervjuet.

Les mer på nationen.no »

Norske Skog vil redusere gjelden med seks milliarder

Dato: [18.09.17]

Kilde: hegnar.no

Forslaget har til hensikt å skape en passende balanse mellom hensynene til de ulike interessentene og bidra til et rekapitalisert Norske Skog som vil være vesentlig mer robust finansielt og som bedre vil kunne tjene interessene til alle involverte fremover.

Les mer på hegnar.no »

Eldre nyheter

Dato: [14.09.17]

Kilde: msn.no

Aksjonærene i Norske Skog kan miste alt »

Dato: [14.09.17]

Kilde: tronderbladet.no

Partipolitikk og villmarksromantikk »

Dato: [13.09.17]

Kilde: t-a.no

Kreditorene tar kontroll i Norske Skog »

Dato: [13.09.17]

Kilde: ssb.no

Færre høgg tømmer for sal – samla hogst aukar »

Dato: [13.09.17]

Kilde: skog-supply.se

Skogen i EU:s fokus »

Dato: [13.09.17]

Kilde: miljodirektoratet.no

Åpner for felling av 113 jerver »

Dato: [12.09.17]

Kilde: e24.no

Norske Skog varsler ny redningsplan »

Dato: [12.09.17]

Kilde: bi.no

Støre med formuesskattens dødskyss? »

Dato: [12.09.17]

Kilde: natursidan.se

Miljöcertifierade bolag kalavverkade vid känsligt vatten »