Rødt kort til statsråd Helgesen!

Den store politiske taperen denne våren er partiet Høyre, personifisert ved statsråd Helgesen. Han har i løpet av noen få uker dokumentert at partiet Høyre ikke er til å stole på, verken for Bygde-Norge eller for landets grunneiere. 

Først kom stortingsmeldingen Ulv i norsk natur, der alt som kunne tale i ulvens disfavør konsekvent var utelatt fra meldingen. Det er til og med sannsynlig at noe forskningsmateriale er holdt tilbake, og annet direkte misbrukt, for å pynte på framstillingene. Det hele endte med et knusende nederlag for både byråkratiet og statsråden i KMD. Allikevel er misnøyen over resultatet stor i de mest utsatte bygdene, noe som har skapt mistillit til både ministeren og Høyre.  

 

I etterkant av ulvesaken kom den skandaløse politiske hestehandelen om skogvern fra den samme ministeren. Tydeligere kan det ikke uttrykkes; Statsråd Helgesen bryr seg verken om faglige utredninger eller faglige råd, og partiledelsen i Høyre lar han ture fram slik at partiet snart har mistet all troverdighet som forsvarer av den private eiendomsrett som et bærende prinsipp. Gjennom misbruk av Naturmangfoldloven viser Høyre med dette vedtaket i prinsippet en total likegyldighet til om det er private eiere eller staten som skal forvalte skogen og utmarka i Norge.

 

Høyre synes å mene at det er greit om den private eiendomsretten avvikles bare staten har nok penger å betale med. Med dette synet som fundament er det bare å finne på vernehjemler som dekker hele landet. Det neste blir vel å rulle ut Markaloven og vern for friluftsformål over hele landet. På denne måten slipper man alt "maset" om faglig dokumentasjon. Jeg finner det fortsatt uforståelig at syv organisasjoner fra den skogbaserte verdikjeden har sendt brev til statsministeren og nærmest gitt uttrykk for å akseptere dette. Det kan trolig forårsake at statsministeren heller ikke forstår at hun risikerer å tape hele bygde-Høyre ved neste valg. I verste fall lar hun statsråd Helgesen fortsette helt fram til valget, slik at han får lyse opp som selveste bygdesvikeren gjennom hele valgkampen neste år.

 

Skogeierorganisasjonene sitter etter mitt syn med nøkkelen til statsrådens skjebne. Bakgrunnen for dette synet er at frivillig vern skal være tuftet på vern etter faglige kriterier. Noe annet vil føre skogbruket opp i en uholdbar situasjon. Vern er ikke greit selv om det er frivillig. Skogen skal brukes til produksjon av miljøriktige produkter og bidra til å løse klodens klimautfordringer. Det skjer beviselig gjennom aktivt bruk. I stedet har skogen nå blitt en arena for ufint politisk spill som ikke tjener til noe som helst, annet enn politisk selvtilfredshet. Frivillig vern har vært en suksess fram til statsråd Helgesen med flere nå har vist oss det frivillige vernets bakside. Denne politiske hestehandelen hadde ikke vært mulig uten frivillig vern. Hvis dette vedtaket hadde blitt gjort etter tradisjonell metode med ekspropriasjon hadde kanskje Stortinget allerede dagen etter vedtaket vært omringet av tømmerbiler som losset tømmer på Eidsvolds Plass, og hovedveiene blitt sperret av tømmerbiler med «motorstopp». En berettiget demonstrasjon overfor en regjering som har mistet helhetsforståelsen. Slik var nemlig stemningen mot vern før det frivillige vernet ble tatt i bruk.

 

Likevel gjør statsråd Helgesen den farlige manøveren å misbruke det frivillige vernet og bruker det i en ideologisk risikabel hestehandel om den private eiendomsretten. Skjer det en gang til, er skaden komplett og uopprettelig. Ikke bare for Helgesen og Høyre, men også for den fredstiden vi har hatt i skogvernsammenheng. 

 

Derfor mener jeg det frivillige vernet bør termineres inntil det igjen er enighet mellom partene om det faglige grunnlaget for vern. Herunder enighet om at privat eiendomsrett skal beskyttes mot denne formen for politiske overfall og at ufint politisk spill ikke hører hjemme på denne banen. Skogeierorganisasjonene bør frata statsråd Helgesen "nøkkelen" til 10 %-målet og dermed avslutte både hans politiske prosjekt og statsrådskarriere. Høyre og Statsminister Erna Solberg har fortjent bedre!

 

 

 

av Rolf Hatlinghus - Skogentusiast

Siste nyheter fra NORSKOG

NORSKOG klager på rovviltnemdenes vedtak om kvote for lisensfelling av ulv og tidsramme for uttak innenfor ulvesona.

[06.07.17]: NORSKOG mener at den eksplosive utviklingen i ulvebestanden, det høye antallet revirhevdende par og den negative utviklingen i elgbestandene, tilsier at utfordringen nå ikke er å sikre måloppnåelse i øvre del av målintervallet. Nå må vi etterstrebe å holde den kraftige bestandsveksten under kontroll, slik at man kan klare å holde seg nede på bestandsmålet også kommende år.

Les mer her »

Åpning for bruk av skogfond til hogstprognoser og avvirkningsanalyser

[04.07.17]: Landbruksdirektoratet har på forespørsel fra NORSKOG gjort en vurdering av bruk av skogfond. NORSKOG er svært fornøyd med muligheten for å bruke skogfond til kostnader for utarbeidelse av hogstprognoser og avvirkningsanalyser på skogeiendommer. 

Les mer her »

Fremdeles for lavt uttak av ulv!

[26.06.17]: Rovviltnemdene i region 4 og 5 vedtok i dag at Slettåsflokken skal tas ut i tillegg til flokkene i Osdalen og Julussa. En bedring fra sekretariatets forslag, men fremdeles for lavt uttak mener NORSKOG.

Les mer her »

Nyheter

Tidiga barkborreangrepp upptäcks med drönare

Dato: [21.07.17]

Kilde: skogsaktuelt.se

Med hjälp av drönare kan barkborreangrepp upptäckas innan det är för sent. Det österrikiska företaget Festmeter använder en infraröd kamera för att se insektsangreppen i ett tidigt stadium. Resultaten har varit positiva och nu vänder man blicken mot Sverige. 

 

 

Les mer på skogsaktuelt.se »

– Gjeddemafiaen slår til over hele landet

Dato: [21.07.17]

Kilde: nrk.no

Gjedder blir stadig satt ut ulovlig flere steder i Norge. Fiskeforvalteren i Nord-Trøndelag mener en gjeddemafia står bak.

Les mer på nrk.no »

50 nye fjellrevvalper på Dovrefjell

Dato: [20.07.17]

Kilde: nrk.no

Fjellreven er fremdeles en kritisk trua art, men arbeidet på avlsstasjonen i Dovrefjell har gitt resultater.

Les mer på nrk.no »

Automatisering og 3D-teknologi tar over på sagbrukene

Dato: [20.07.17]

Kilde: trenytt.no

Én mann kan erstatte tre - fire ansatte og betjene hele saglinjen på sagbruket. Samtidig produserer den ene alene mer enn flere ansatte gjorde tidligere.

Les mer på trenytt.no »

Eldre nyheter

Dato: [14.07.17]

Kilde: nationen.no

Obs! EU på ville skogsveier »

Dato: [13.07.17]

Kilde: borregaard.no

6 MILLIONER I FOU-TILSKUDD TIL BORREGAARD »

Dato: [12.07.17]

Kilde: dagsavisen.no

Ulvepolitikk uten troverdighet »

Dato: [12.07.17]

Kilde: hegnar.no

EU-regler kan bety skogtrøbbel for Norge »

Dato: [11.07.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Nye Norske Skog? »

Dato: [11.07.17]

Kilde: skogen.se

Distansägare lika aktiva som närbor »

Dato: [10.07.17]

Kilde: bt.no

En trussel for norske bedrifters fremtid »

Dato: [07.07.17]

Kilde: forskning.no

Forsker mener det er forhastet å slakte villreinstamme »

Dato: [07.07.17]

Kilde: regjeringen.no

Ny støtteordning til kommuner med ulverevir »

Dato: [06.07.17]

Kilde: nationen.no

Skogbildet og de utelatte linjene »