Finland: Vargjakt av sociala skäl föreslås

Dato: [25.02.17]

Kilde: svenskjakt.se

Vargjakt ska tillåtas även av sociala skäl. Det föreslår det finska jord- och skogsbruksministeriet.

Les mer på svenskjakt.se »

Nytt fra NORSKOG

 • Høyesterettsadv. Stordrange konkluderer med at skade på jaktretten gir grunnlag for lisensjakt!

  Dato: [24.02.17]

  LISENSFELLING AV ULV: INNSPILL TIL FORSTÅELSEN AV NATURMANGFOLDLOVEN OG BERNKONVENSJONEN

 • Faktainnspill – Konsekvenser av den norske ulvebestanden for jakt- og utmarksbasert næring

  Dato: [24.02.17]

  I forbindelse med saken som skal legges frem for Stortinget ønsker NORSKOG også å bidra med faktainformasjon om konsekvensene av den voksende ulvebestanden for utøvelse av jakt og jaktbasert utmarksnæring i områder berørt av ulv, og da særlig ulvesonen.

 • KLD foreslår endringer i Naturmangfoldloven som gir begrenset adgang til lisensjakt på ulv.

  Dato: [23.02.17]

  KLD har kommet med forslag til endringer i lovverket og forklarer at dette er nødvendig for å sikre sammenfall mellom Stortingets vedtak, Bern konvensjonen og Naturmangfoldloven.

 • Skogvernerstatning er ikke skattefrie ut av aksjeselskap

  Dato: [13.02.17]

  I forbindelse med Statsbudsjettet for 2017 ble det gjort en endring som  innebærer at også videre utdeling av gevinst ved skogvern til deltaker i deltakerlignet selskap ikke beskattes. Dette gjelder ikke ved utdeling av utbytte fra aksjeselskap.

 • NORSKOG kritisk til KLD i rovvilthøring

  Dato: [11.02.17]

  NORSKOG har lørdag kveld sendt inn høringssvar til KLD vedrørende forslag om utvidelse av lisensperioden for jakt på ulv innenfor rovviltsonen. NORSKOG stiller i brevet spørsmålstegn ved hvorfor departementet ikke har fulgt Storingets pålegg om å legge til rette for effektuering av fellingsvedtaket.

Fakta om biodrivstoff

Dato: [24.02.17]

Kilde: miljodirektoratet.no

Biodrivstoff er framstilt av biologisk materiale, og kan brukes istedenfor bensin og diesel fra fossil olje. Biodrivstoff kan bidra til å redusere klimagassutslippene fra transport.

Les mer på miljodirektoratet.no »

Kritiske til Helgesens ulveforslag

Dato: [24.02.17]

Kilde: bondelaget.no

Onsdag 22. februar sendte Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ut et forslag om å endre Naturmangfoldloven på høring. Mens ministeren hevder at endringen vil gi utvidet adgang til uttak av ulv ved lisensfelling mener Bondelaget at lovforslaget i realiteten vil kunne innsnevre dagens handlingsrom.

Les mer på bondelaget.no »

Vad är den svenska bolagsskogen värd?

Dato: [24.02.17]

Kilde: danskebank.se


Holmen-aktien närmar sig all-time-high och SCA står inför en uppdelning mellan skog och hygien. Frågan vad skogen är värd har aldrig varit mer aktuell.

Les mer på danskebank.se »

Jegere bør bruke kobberkuler

Dato: [23.02.17]

Kilde: inn.no

Elgkjøttet etter høstens jakt kan inneholde betydelige mengder giftig bly dersom jegeren har brukt blyammunisjon. Ved å bytte til kobberkuler kan jegere eliminere en stor kilde til helseskadelig blyeksponering både hos mennesker og hos åtselsetere som tar seg av slakteavfallet i naturen.  

Les mer på inn.no »

Foreslår endring av naturmangfoldloven

Dato: [23.02.17]

Kilde: regjeringen.no

Klima- og miljødepartementet foreslår å endre naturmangfoldloven slik at den gir noe utvidet adgang til lisensfelling av ulv, innenfor rammen av Bernkonvensjonen. En ny hjemmel vil kunne gi rovviltforvaltningen en mulighet til å ta ut et begrenset antall ulv ved lisensfelling, uten at dagens krav til fare for skade på beitedyr er oppfylt.

Les mer på regjeringen.no »

Äntligen får vi 74-tons lastbilar

Dato: [23.02.17]

Kilde: skogssverige.se

Idag släppte regeringen till slut sitt förslag om att öppna upp för lastbilar med totalvikten 74 ton. – Det här är en väldigt viktig fråga för skogsindustrin. Tyngre lastbilar bidrar till effektivare transporter och sänkta utsläpp, säger Karolina Boholm, transportdirektör. / Skogsindustrierna.?

Les mer på skogssverige.se »

Hogst og skogbevaring i Kongo

Dato: [22.02.17]

Kilde: skogfag.no

Det har ikke manglet på advarsler mot å bruke mange norske midler på å bevare regnskogen i DR Kongo. Landet er politisk og militært ustabilt og korrupsjonen florerer. Tømmerhogst og -eksport er en lønnsom ekstraktiv virksomhet for krigsherrer og brutale kapitalister. Hvis dette kunne stanses ville det være en stor seier for bevaring av miljø og lagring av karbon i vegetasjon. 

Les mer på skogfag.no »

Krever streng kontroll med regnskogstøtte

Dato: [22.02.17]

Kilde: regjeringen.no

Verdens nest største regnskog i Kongobassenget i Sentral-Afrika er utsatt for et stadig økende press. Dette er grunnen til at Norge har satt av inntil 1.5 milliarder kroner til Central African Forest Initiative (CAFI) sitt partnerskap med Den demokratiske republikken Kongo for å støtte tiltak som kan redusere avskogingen. En liten del av disse pengene vurderes gitt til et program for bærekraftig, lovlig hogst i regnskogen.

Les mer på regjeringen.no »

Mer penger til klimatiltak i skogen

Dato: [22.02.17]

Kilde: fylkesmannen.no

Hele 33 millioner kroner er bevilget nasjonalt over statsbudsjettet til klimatiltak i skogbruket for 2017. I 2016 fikk skogeiere i Oppland 3,8 mill. kroner fra disse tilskuddsordningene. I år er det nye muligheter.

Les mer på fylkesmannen.no »

Debatten preges av manglende kunnskap

Dato: [22.02.17]

Kilde: framtidinord.no

Biodrivstoff har vært heftig debattert etter Stortingets vedtak om opptrapping av omsetningskravet. Dessverre preges debatten av manglende kunnskap. Ikke fordi kunnskapen ikke finnes, men fordi konklusjoner trekkes uten å innhente den først.

Les mer på framtidinord.no »

Tilskudd til kai- og tømmerterminaler i 2017

Dato: [21.02.17]

Kilde: landbruksdirektoratet.no

I statsbudsjett for 2017 er om lag 75 mill. kroner bevilget til utvikling av kai- og tømmerterminaler. Frist for innsending av prosjektskisser er 1. april.

Les mer på landbruksdirektoratet.no »

Eldre nyheter

Dato: [21.02.17]

Kilde: midtsiden.no

Planlegg flytande sagbruk >

Dato: [21.02.17]

Kilde: nationen.no

Helgesen: Riktig å bruke regnskogmidler til hogst >

Dato: [20.02.17]

Kilde: www.ssb.no

Skogeiernes inntekt, 2015 >

Dato: [17.02.17]

Kilde: NIBIO

Bevaring gjennom bruk er bedre enn bare bevaring >

Dato: [17.02.17]

Kilde: NJFF

Nytt våpenamnesti frem til mai >

Dato: [17.02.17]

Kilde: Forskning.no

Hvem skal betale for ulvens middag? >

Dato: [16.02.17]

Kilde: Rogalands avis

Juridisk bestillingsverk fra Helgesen? >

Dato: [16.02.17]

Kilde: morenytt.no

Kaia kan nærme seg >

Dato: [16.02.17]

Kilde: nrk.no

Unntakstilstand etter skogbrannar på New Zealand >

Dato: [16.02.17]

Kilde: landbruksdirektoratet.no

Tilskudd til tettere planting videreføres >

Dato: [15.02.17]

Kilde: forskning.no/blogg/

Hvorfor er det viktig å frede skog? >