Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Skoginfo

Prisen på skog slippes fri

Dato: [30.06.16]

Kilde: nationen.no (krever innlogging)

Hver femte skogeiendom slipper priskontroll fra neste vår. – Vil føre til flere eiendommer der skogen betyr noe for eier, sier Arne Rørå i Norskog.

Les mer på nationen.no (krever innlogging) »

Nytt fra NORSKOG

 • Regjeringen vil fjerne priskontrollen for rene skogeiendommer!

  Dato: [27.06.16]

  - Vi er svært tilfreds med at regjeringen har lyttet til våre anbefalinger om å skille mellom jord og skog, sier Arne Rørå i NORSKOG. Skog har helt andre markedsvilkår enn jord, og det må gjenspeiles i regelverket, sier han . Kombinert med at andre organisasjoner i næringen støtter opp om synet er dette en anerkjennelse av vår argumentasjon, sier Rørå.

 • Skognæringen med "veikart" til ekspertutvalg for Grønn Konkurransekraft

  Dato: [20.06.16]

  Verdikjeden Skog- og Tre overleverte i dag sitt forslag til hvordan skognæringen kan utvikles og bidra til grønn utvikling. Idar Kreutzer og Connie Hedegaard mottok "veikartet" fra næringen på vegne av utvalget.  

 • Rødt kort til statsråd Helgesen!

  Dato: [15.06.16]

  Den store politiske taperen denne våren er partiet Høyre, personifisert ved statsråd Helgesen. Han har i løpet av noen få uker dokumentert at partiet Høyre ikke er til å stole på, verken for Bygde-Norge eller for landets grunneiere. 

 • NORSKOGs høringssvar på landbruksbeskatningen

  Dato: [06.06.16]

  Finansdepartementet foreslår å erstatte dagens gjennomsnittsligning med en ny "Tømmerkonto".

 • Regjeringens skogvernoffensiv

  Dato: [01.06.16]

   

  I forrige uke mottok vi det overraskende vedtaket om at 10% av skogen i Norge skal vernes. Vedtaket kom ved behandlingen av Stortingmeldingen «Natur for livet». Meldingen som lå til grunn for behandlingen inneholdt ingen antydning om et prosentmål for skogvernet. Så hva skjedde egentlig?

Får bygge lakseanlegg til 2 milliarder kroner

Dato: [30.06.16]

Kilde: .dn.no/nyheter (krever ïnnlogging)

Dette gikk raskere en vi trodde, sier grüder bak planen om verdens største oppdrettanlegg for laks på land.

Les mer på .dn.no/nyheter (krever ïnnlogging) »

Taper 350.000 på ny skogsbilvei

Dato: [30.06.16]

Kilde: nationen.no (krever innlogging)

Skogeier Stian Greni skulle tjene godt på å bygge ny vei, ifølge skogeierlaget og Fylkesmannen. Så langt ligger grunneierne an til gå i minus.

Les mer på nationen.no (krever innlogging) »

Ørlite bedre for villaksen

Dato: [29.06.16]

Kilde: njff.no

Statusrapporten fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning viser litt bedring i 2015 for villaksinnsiget, men fortsatt ei halvering på tredve år. Rømming og lakselus er ustabiliserte trusler.

Les mer på njff.no »

Skotske sauebønder kjemper mot utsetting av gaupe

Dato: [29.06.16]

Kilde: nationen.no

Gaupa kan komme tilbake til Storbritannia etter å ha vært utryddet siden jernalderen. Skotske bønder protesterer.

Les mer på nationen.no »

Aktivt skogbruk er bedre for klimaet enn skogvern

Dato: [29.06.16]

Kilde: energiogklima.no

Aktiv bruk av skogen for å binde karbon i produkter som erstatter fossilt materiale, er bedre enn å verne skog for å lage et karbonlager.

Les mer på energiogklima.no »

Svenske skogeiere frykter Brexit-konsekvenser

Dato: [28.06.16]

Kilde: Nationen

Svenske skogeiere i skogsammenslutninga Södra frykter Brexit vil føre til mindre investeringer og ramme svensk skogsindustri hardt.

Les mer på Nationen »

Forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven

Dato: [28.06.16]

Kilde: Regjeringen.no

Landbruks- og matdepartementet sender i dag på høring forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven.

Les mer på Regjeringen.no »

Minskad export för skogsindustrin

Dato: [27.06.16]

Kilde: http://www.atl.nu/

Resultatet av omröstningen kan få effekter för den svenska skogsindustrin där Storbritannien är ett stort exportland.

Les mer på http://www.atl.nu/ »

Rådyrjeger dømt

Dato: [27.06.16]

Kilde: nrk.no

Høyesterett har fradømt en mann jaktretten i fem år etter ulovlig rådyrjakt i Mossedistriktet.

Les mer på nrk.no »

De värmländska tallskogarna krymper

Dato: [27.06.16]

Kilde: http://nwt.se/

BETESSKADOR: Jägarna måste rätta mun efter matsäcken

Les mer på http://nwt.se/ »

Øystein Aagesen i Statskog fratrer stillingen

Dato: [27.06.16]

Kilde: Skogeierforbundet

Etter snart 11 år som administrerende direktør i Statskog, har Øistein Aagesen meddelt styret i foretaket at han ønsker avløsning. Han fratrer 1. august.

Les mer på Skogeierforbundet »

Eldre nyheter

Dato: [24.06.16]

Kilde: NRK

Vil ha tømmer vekk fra veikanten >

Dato: [24.06.16]

Kilde: Byggmesteren

Hunton bygger ny fabrikk på Gjøvik >

Dato: [24.06.16]

Kilde: Skogen

Strategi för bioekonomi välkomnas i Sverige >

Dato: [24.06.16]

Kilde: Norsk Sau og Geit

CWD-funn skaper bekymring >

Dato: [24.06.16]

Kilde: Terrengsykkel

Stor interesse for stisykling som produkt >

Dato: [23.06.16]

Kilde: forskningsradet.no

Stor interesse for bærekraftig skogbruk >

Dato: [23.06.16]

Kilde: nibio.no/nyheter

Økningen av borreliose skyldes ikke bare hjortedyra >

Dato: [23.06.16]

Kilde: skogbrand.no

Nytt skogbrannmateriell >

Dato: [23.06.16]

Kilde: byggfakta.no

Shell tester fornybar diesel på Østlandet >

Dato: [23.06.16]

Kilde: industrinyheter.se

Stora Enso ersätter naturgas med lignin >

Dato: [22.06.16]

Kilde: regjeringen.no

Nytt bestandsmål og ny sone for ulv >

Dato: [22.06.16]

Kilde: http://www.mef.no/

ANBEFALINGER TIL EKSPERTUTVALG >