De landet budsjettet på under 24 timer

Dato: [03.12.16]

Kilde: nrk.no

Det hele snudde i går. Da kom regjeringen til støttepartiene og sa de var villige til å lempe på kompensasjonene for bilistene likevel, kan NRK erfare. – Ingenting av dette har vært spill, sier finansminister Siv Jensen på pressekonferansen.

Les mer på nrk.no »

Nytt fra NORSKOG

 • Skogsamarbeid sikret innblandingskrav i budsjettforliket

  Dato: [04.12.16]

  NORSKOG, Statskog og Skogeierforbundet viste i et felles utspill til Finland, som har et krav om 20% innblanding av biodrivstoff i 2020. Dette ble innledet i et felles brev til Klima- og Miljødepartementet tidligere i år og organisasjonene har fulgt opp arbeidet i høringer og møter med politikere like til det siste. Derfor er det gledelig at fremstøtet har gitt resultater i budsjettforliket. Her kan du lese utspillet som sikret skogen en rolle i budsjettforliket.

 • Husk skogfondsrefusjon

  Dato: [01.12.16]

  Har du refusjonskrav som skal registreres i skogfondssystemet for 2016 så haster det.

 • Innlandet trenger skog- og trestrategi

  Dato: [23.11.16]

  Verdikjeden skog og tre i Hedmark og Oppland trenger en felles strategi. Det mente NORSKOG i sitt innlegg under møte mellom fylkesmennene og fylkeskommunene i Innlandet onsdag. Her kan du se innlegget fra NORSKOG med kommentarer.  

 • Helgesen, ulven og eiendomsretten

  Dato: [21.11.16]

  Hvis det  kun er fare for skade på beitedyr som skal legges til grunn ved uttak av ulv, hvordan kan  man da  regulere ulvebestanden i områder der det ikke lenger finnes beitedyr? Det spørmålet stiller Styreleder i NORSKOG, Anne G. Delphin i en kronikk i flere aviser i dag.

 • Fusjonerer planteskoler

  Dato: [18.11.16]

  Skogselskapene i Telemark og Buskerud etablerer 1.1.2017 selskapet Norgesplanter AS. Skogselskapet i Buskerud sin planteskole går inn som eier i dagens Telemark Skogplanter AS og blir eier på lik linje med skogselskapet i Telemark.

Kraftig vekst i bondeinntektene med blåblå regjering

Dato: [02.12.16]

Kilde: ABC Nyheter

Landets bønder fikk i gjennomsnitt 13,0 prosent økning i inntekten sin i fjor, tilsvarende 37.500 kroner. De største fikk mest, de minste fikk minus.

Les mer på ABC Nyheter »

Svenskene kartlegger risiko for ras i skogen

Dato: [02.12.16]

Kilde: Skogstyrelsen

Ras kan være både farlig og dyrt for skogeier, men er viet lite oppmerksomhet. Nå skal skogen i Sverige kartlegges mtp. risiko for ras, melder Skogseko.

Les mer på Skogstyrelsen »

Reverserer naturvernet

Dato: [01.12.16]

Kilde: dagsavisen.no

Med Naturvern­forbundets tidligere leder i spissen, har SV analysert regjeringens innsats for naturen. Dommen er knusende

Les mer på dagsavisen.no »

Rekordfangst av barkbiller

Dato: [01.12.16]

Kilde: regjeringen.no

Overvåking viser økende antall barkbiller i 2016 i alle landsdeler hvor denne billen finnes. Økningen er mest markert i Trøndelag og Nordland hvor forsommeren i år var tørr og varm

Les mer på regjeringen.no »

Flere hogger juletreet selv

Dato: [30.11.16]

Kilde: tronderbladet.no

Norsk juletreproduksjon er på vei opp igjen, og attåtnæringa skyter nå ny fart med selvhogst.

Les mer på tronderbladet.no »

Regjeringa sin bioøkonomistrategi

Dato: [30.11.16]

Kilde: regjeringen.no

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale presenterte i dag regjeringa sin bioøkonomistrategi på Borregaard i Sarpsborg. Strategien skal bidra til auka verdiskaping og nye arbeidsplassar; reduserte klimagassutslipp og ei meir effektiv og lønsam utnytting av naturressursane.

Les mer på regjeringen.no »

– Det er for mye, men det er ikke så ille som vi fryktet

Dato: [30.11.16]

Kilde: nrk.no

Saueeiere i Møre og Romsdal søker erstatning for tap av 1200 sau og lam i beitesesongen, men tapene har gått ned.

Les mer på nrk.no »

Regjeringens bioøkonomistrategi lansert i dag

Dato: [30.11.16]

Kilde: uio.no

I dag ble Regjeringens bioøkonomistrategi lansert. Vi har ventet på den lenge. For dette er en viktig strategi, av tre grunner. Strategien peker på behovet for å utvikle et næringsliv som både er kunnskapsintensivt og grønt. Strategien vil stimulere til et høyst påkrevet sektorovergripende samarbeid. Og sist, men ikke minst: Strategien kan bli en viktig pådriver for norsk forskning. 

Les mer på uio.no »

Elg som næring – glimt fra 20 års elgforskning på Evenstad

Dato: [29.11.16]

Kilde: hjorteviltet.no

Den største utfordringa ved elgforvaltning er trolig å få grunneiere med i et forpliktende samarbeid mot et felles mål der man investerer i forvaltning av en trekkende bestand som bruker store områder.

Les mer på hjorteviltet.no »

Kun 2 av 6 000 hjortedyr hadde skrantesjuke

Dato: [29.11.16]

Kilde: bondebladet.no

Meir enn 6 000 elg, hjort, villrein og rådyr testa blei testa, og to nye tilfelle er avdekte på villrein i Nordfjella, skriv Miljødirektoratet.

Les mer på bondebladet.no »

Takseringsregler for 2016

Dato: [29.11.16]

Kilde: regnskapnorge.no

Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2016.                

Les mer på regnskapnorge.no »

Eldre nyheter

Dato: [28.11.16]

Kilde: www.t-a.no

Har opprettet en egen sædbank for flere raser >

Dato: [28.11.16]

Kilde: www.dagsavisen.no

Trenger sårt vern >

Dato: [25.11.16]

Kilde: nrk.no

Verner skog i ti fylker >

Dato: [25.11.16]

Kilde: regjeringen.no

Rause stipend til skogfagstudentar >

Dato: [25.11.16]

Kilde: oa.no

Hunton med sentral rolle i klimabygg >

Dato: [24.11.16]

Kilde: Regjeringen

Dahle svarte på spørsmål om eiendomsstruktur >

Dato: [24.11.16]

Kilde: adressa.no

Frykter at ny hareart vil skvise ut skogsharen >

Dato: [24.11.16]

Kilde: morenytt.no

Omfattande etterslep på skogplanting >

Dato: [24.11.16]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Utdanner skogmentorer i Sør-Trøndelag >

Dato: [24.11.16]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Norskog fornøyd med skogmeldingen – en stund? >

Dato: [23.11.16]

Kilde: njff.no

Rådyrforsker: - Skyt mer rev >