Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Skoginfo

Foran ser hela skogen, även träden

Dato: [25.08.16]

Kilde: http://svenskleverantorstidning.se/

För virkesköpare och skogsförvaltare har Foran Sverige AB länge varit en viktig samarbetspartner. Bolaget åtar sig konsultuppdrag kring framför allt biologi och skoglig fjärranalys, och jobbar med stor kunskap och modern teknologi. Resultatet blir kostnadseffektiva lösningar åt beställare inom såväl privat som offentlig sektor, liksom för myndigheter och kommuner.

Les mer på http://svenskleverantorstidning.se/ »

Nytt fra NORSKOG

 • NORSKOG ønsker økt helhetlig tenking i NTP

  Dato: [06.07.16]

  Ett av landets fremste næringsmessige fortrinn er nærhet til sjø og dermed potensielt lave avstandskostnader for import av råvare og eksport av ferdigvare til og fra et globalt marked. Effektiv samhandling mellom bil-, tog- og båttransport er fundamentalt viktig for fremtidig verdiskaping i Norge.

 • NORSKOG ber vegmyndighetene gi dispensasjon for tømmertransport

  Dato: [06.07.16]

  Tømmer regnes som "delbart gods" - altså at det er mulig å kjøre flere og mindre lass. Transportører av annet gods som ikke kan dele lasset får gjerne dispensasjon til å kjøre. - For skogbruket skaper dette nullområder fordi merkostnadene ofte blir for store, mener Gaute Nøkleholm. I dag ba han Samferdselsdepartementet endre reglene for tømmer.

 • Regjeringen vil fjerne priskontrollen for rene skogeiendommer!

  Dato: [27.06.16]

  - Vi er svært tilfreds med at regjeringen har lyttet til våre anbefalinger om å skille mellom jord og skog, sier Arne Rørå i NORSKOG. Skog har helt andre markedsvilkår enn jord, og det må gjenspeiles i regelverket, sier han . Kombinert med at andre organisasjoner i næringen støtter opp om synet er dette en anerkjennelse av vår argumentasjon, sier Rørå.

 • Skognæringen med "veikart" til ekspertutvalg for Grønn Konkurransekraft

  Dato: [20.06.16]

  Verdikjeden Skog- og Tre overleverte i dag sitt forslag til hvordan skognæringen kan utvikles og bidra til grønn utvikling. Idar Kreutzer og Connie Hedegaard mottok "veikartet" fra næringen på vegne av utvalget.  

 • Rødt kort til statsråd Helgesen!

  Dato: [15.06.16]

  Den store politiske taperen denne våren er partiet Høyre, personifisert ved statsråd Helgesen. Han har i løpet av noen få uker dokumentert at partiet Høyre ikke er til å stole på, verken for Bygde-Norge eller for landets grunneiere. 

Ulvejakt behandles av Høyesterett

Dato: [25.08.16]

Kilde: http://www.nationen.no/

Høyesterett startet onsdag sin behandling av ulvejakt-saken fra Hedmark. Både Økokrim og de dømte har anket dommen fra Eidsivating lagmannsret

Les mer på http://www.nationen.no/ »

AT Skogs oppkjøp av NEG Skog stoppes

Dato: [25.08.16]

Kilde: www.regjeringen.no

Konkurransetilsynet i at AT Skogs oppkjøp av NEG Skog skal forbys.

Les mer på www.regjeringen.no »

Tillater ikke elsykkel i område med villrein

Dato: [24.08.16]

Kilde: nrk.no

Elsykler er å anse som motoriserte kjøretøy, og er dermed ikke tillatt å bruke i området rundt Snøhetta, slår Fylkesmannen i Oppland fast.

Les mer på nrk.no »

Ny rapport om skogsbruk på torvmark

Dato: [24.08.16]

Kilde: skogsstyrelsen.se

Skogsbruk på torvmark har ökat de senaste åren. Att bedriva skogsbruk på torvmark är på flera sätt svårare än på fastmark. Därför har Skogsstyrelsen sammanställt den kunskap som finns om ämnet i en ny rapport. 

Les mer på skogsstyrelsen.se »

Russerulv har styrket norsk ulvestamme

Dato: [24.08.16]

Kilde: nrk.no

Immigrantulver fra Finland og Russland har bedret genene i den norske ulvestammen, viser en ny studie.

Les mer på nrk.no »

Nå leverer de til norske vindparker for første gang

Dato: [23.08.16]

Kilde: syslagronn.no

Peikko Norge skal stå for fundamentene til to norske vindparker som bygges nå. Daglig leder Kjetil Johansen håper det blir flere kontrakter fremover.

Les mer på syslagronn.no »

Velkommen til næringen vår!

Dato: [23.08.16]

Kilde: norsk-skogbruk.no

 

Etter noen skikkelige bunnår i rekrutteringen til skogbruket for omkring ti år siden, går trenden heldigvis i riktig retning. Nå oppleves nærmest en «boom».  Både universiteter, høgskoler og den videregående skolen har rekordmange søkere og ventelister.

Les mer på norsk-skogbruk.no »

Vil bli skogpartiet

Dato: [23.08.16]

Kilde: Perspektiv

Per Sandberg (Frp) vil ha satsing på skog inn i Frps partiprogram.

Les mer på Perspektiv »

Håp om bedre rypehøst i Sør-Norge

Dato: [22.08.16]

Kilde: http://www.vg.no/

De første meldingene fra rypefjellet i Sør-Norge tyder på en god bedring for rypehøsten, etter en kjølig sesong i fjor.

Les mer på http://www.vg.no/ »

Ny bioetanolfabrikk på Follum: – Gledelig, sier næringsministeren

Dato: [22.08.16]

Kilde: https://www.nrk.no

Energiselskapet St1 vil blåse nytt liv i det gamle fabrikkanlegget på Follum i Hønefoss når de nå har inngått en avtale om å bygge en bioetanolfabrikk. Næringsminister Monica Mæland sier det er gode nyheter for norsk skogindustri.

Les mer på https://www.nrk.no »

Ber jegere levere inn hoder fra elg, hjort og villrein

Dato: [19.08.16]

Kilde: NINA

I løpet av høstjakta samler NINA inn hoder fra inntil 4 200 elg, hjort og villrein i utvalgte overvåkingsområder på oppdrag fra Miljødirektoratet. Dette skal bidra til å kartlegge forekomsten av chronic wasting disease (CWD) i Norge.

Les mer på NINA »

Eldre nyheter

Dato: [19.08.16]

Kilde: http://gardsdrift.no/det-hogges-som-aldri-f%C3%B8r

Det hogges som aldri før >

Dato: [18.08.16]

Kilde: tu.no

ØKT OMSETNINGSKRAV FOR BIODRIVSTOFF >

Dato: [17.08.16]

Kilde: ssb.no

Landbrukseiendommer, 2015 >

Dato: [17.08.16]

Kilde: sarpsborg24.no

Innovasjon gir nye vekstnæringer for skogsindustrien >

Dato: [17.08.16]

Kilde: njff.no

Spenning før rypehøsten >

Dato: [16.08.16]

Kilde: hitra-froya.no

Vil avle frem superspisere mot lakselus >

Dato: [16.08.16]

Kilde: fiskeribladetfiskaren.no

Vil doble omsetningen i lakseelvene >

Dato: [15.08.16]

Kilde: https://www.nrk.no

Den sjette bjørnen som er skutt i år >

Dato: [15.08.16]

Kilde: http://www.adressa.no/

Ordfører: - En fortvilt situasjon >